Σωτήρης Ντάλης

Ο Σωτήρης  Ντάλης είναι επίκουρος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ενοποίησης στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Από τις εκδόσεις Παπαζήση κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του, Η «Δύσκολη» Ευρώπη. Σε αναζήτηση της νέας Ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Διδάσκει τόσο στο Προπτυχιακό όσο και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΤΜΣ. Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης στο Επιστημονικό Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού του Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και εταίρος του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών και Ερευνών (ΕΚΕΜΕ). Διδάσκει ως εξωτερικός συνεργάτης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διδάξει στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου , στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, στη Σχολή Εθνικής Αμύνης και στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών. Το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012, διετέλεσε μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διετέλεσε ειδικός σύμβουλος στο Υπουργείο Εξωτερικών, μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Αμυντικών Αναλύσεων και επιστημονικός συνεργάτης του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών. Είναι διευθυντής της τετραμηνιαίας ακαδημαϊκής επιθεώρησης Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική. Διευθύνει επίσης τη σειρά «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική» (εκδόσεις Παπαζήση) όπου έχουν εκδοθεί περισσότεροι από εξήντα τίτλοι για τη διεθνή πολιτική και την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Το 2013, δημιούργησε στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου τη Μονάδα Έρευνας για την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Πολιτική στο πλαίσιο της οποίας εκδίδει την εξαμηνιαία έκδοση, «Η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο Κόσμος», όπου δημοσιεύονται επιλεγμένες εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών και ερευνητών.