Πλάτων Μονοκρούσος

Ο Δρ. Πλάτων Μονοκρούσος είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Hellenic Value Investment Services Company, Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Orilina REIC, Επισκέπτης Καθηγητής London School of Economics. .