Νίκος Γρ. Λεβεντάκης

Ο Νίκος Γρ.  Λεβεντάκης είναι μηχανικός.