Νικόλ Βρυσούλη

Η Νικόλ Βρυσούλη είναι εκπαιδευτικός, πολιτικός μηχανικός, MSc, μέλος Γ.Σ. της Δημοκρατικής Ευθύνης.