Κοσμάς Σφυρίου

Ο Κοσμάς Σφυρίου είναι πρώην υπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.