Ιωάννης Περουλάκης

Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας - MBA, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας

Πιο πρόσφατα