Γιώργος Σταθάκης

Ο Γιώργος Σταθάκης είναι υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.