Γιώργος Σιούτζος

Ο Γιώργος Σιούτζος είναι sponsorships manager σε μία ΜΚΟ την «Equal Society-Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών», απόφοιτος του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας με εμπειρία στη συμβουλευτική επιχειρήσεων.