Γιώργος Περρής

Ο Γιώργος Περρής είναι επιστημονικός σύμβουλος του Επιμελητήριου Χίου.