Γιάννης Πάιδας

Ο Γιάννης Πάιδας είναι Πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ.