Γιάννης Κλεώπας

Διευθύνων Σύμβουλος της Kleopas Alliott Business Consultants