Γιάννης Χριστόπουλος

Ο Γιάννης Χριστόπουλος σπούδασε οικονομικές επιστήμες στο ΕΚΠΑ. Τον εργασιακό του βίο τον έχει περάσει για περίπου 15 χρόνια σε εμπορικές επιχειρήσεις από θέσεις ευθύνης. Από το 1999 εργάζεται στον χρηματοπιστωτικό κλάδο αισίως μέχρι σήμερα. Πιστεύει ότι οι πράξεις και ενίοτε οι ιδέες αφήνουν οικονομικό αποτύπωμα.