Γεώργιος Χρυσολούρης

Ο Γεώργιος Χρυσολούρης είναι Καθηγητής στο Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού του Πανεπιστημίου Πατρών.