Δημήτρης Παπαδημόπουλος

Ο Δημήτρης Παπαδημόπουλος είναι Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.