Δημήτρης Βέργαδος

Ο Δημήτρης Βέργαδος είναι Χημ. Μηχανικός ΕΜΠ, Δ/ντής Τομέα Επικοινωνίας ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών).