Βενετία Κουσία

Η Βενετία Κουσία, είναι πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης στο Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, Γενική Διευθύντρια Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας.