Αθανάσιος Κ. Γκακίδης

*Ο Αθανάσιος Κ. Γκακίδης είναι Οικονομολόγος και Δημοτικός Σύμβουλος Ορεστιάδος.