Απόστολος Αγναντόπουλος

Ο Απόστολος Αγναντόπουλος είναι, Policy Analyst, στον Τομέα Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας του ΣΕΒ.