Άννα Κορσάνου

Η Άννα Κορσάνου είναι δικηγόρος στο Εφετείο Αθηνών και ασκεί μάχιμη δικηγορία τα τελευταία 15 έτη από το δικηγορικό της γραφείο που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στον Τομέα Ιστορίας Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας Δικαίου με κατεύθυνση την Κοινωνιολογία Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών. Είναι από τις πρώτες Διαπιστευμένες Διαμεσολαβήτριες του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΑΜ 220). Διαπιστεύτηκε το έτος 2014 και εκπαιδεύτηκε στον φορέα ΑΚΚΕΔ Προμηθέας (πρόγραμμα 40 ωρών) . Εκ τοτε διενεργεί διαμεσολαβήσεις με απόλυτη εως τώρα επιτυχία. Μιλά τρεις ξένες γλώσσες:  Αγγλικά (Proficiency), Γαλλικά (Sorbonne II), Ισπανικά (Bάsico). Το γραφείο της έχει ασχοληθεί τα τελευταία 10 έτη με ζητήματα και διαφορές δανειοληπτών και έχει χειριστεί με επιτυχία την πλειοψηφία των υποθέσεων που αναλαμβάνει με θετικές  αποφάσεις με υψηλές διαγραφές χρεών. Τις επιτυχείς αποφάσεις του γραφείου της μπορείτε αναλυτικά να τις δείτε μέσα στο site www.korsanou.gr.