Η ασφάλιση κατοικίας προστατεύει τον λήπτη της ασφάλισης έναντι τυχαίας ζημιάς, απώλειας ή καταστροφής που μπορεί να συμβεί στο σπίτι ή το διαμέρισμα, την επίπλωση ή τα προσωπικά του αντικείμενα από ένα αριθμό κινδύνων που καθορίζονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Το MoneyGurυ.gr δίνει απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις για την ασφάλιση κατοκίας.  

1. Για ποιους κινδύνους μπορώ ν’ ασφαλιστώ;

Οι κίνδυνοι που συνήθως καλύπτουν τα βασικά ασφαλιστήρια είναι πυρκαγιά, κεραυνός και έκρηξη λέβητα ή υγραερίου. Στο ασφαλιστήριο αυτό μπορούν να προστεθούν και άλλοι κίνδυνοι ή άλλες καλύψεις. Πολλές ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν έτοιμα «πολυασφαλιστήρια» που περιλαμβάνουν συγκεκριμένο αριθμό κινδύνων και άλλων καλύψεων. Είτε στη μια είτε στην άλλη περίπτωση, το ασφαλιστήριό κατοικίας μπορεί να περιλαμβάνει μερικούς ή τους περισσότερους από τους παρακάτω κινδύνους:  

-    Σεισμό

-    Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα

-    Πτώση δένδρων ή κλάδων δένδρων

-    Ζημιά από σπάσιμο σωλήνων, υπερεκχείλιση υδατοδεξαμενών ή διαρροή νερού ή καυσίμων

-    Πτώση αεροσκαφών ή πρόσκρουση οχημάτων

-    Οχλαγωγίες, εργατικές ή πολιτικές ταραχές ή απεργίες

-    Κακόβουλη ζημιά

-    ΄Εκρηξη

-    Κλοπή με παραβίαση (διάρρηξη) 

2. Ποιες επιπρόσθετες καλύψεις μπορώ να έχω; 

Ενα ασφαλιστήριο κατοικίας μπορεί επίσης να περιλαμβάνει: 

-    Κλοπή που δεν συνοδεύεται κατ’ ανάγκη από παραβίαση (διάρρηξη)

-    Θραύση υαλοπινάκων και καθρεπτών

-    Τυχαία ζημιά σε καλώδια και υπόγειες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

-    Πτώση κεραιών και δορυφορικών συστημάτων

-    ΄Εξοδα αποκομιδής συντριμμάτων

-    ΄Εξοδα αρχιτεκτόνων και μηχανικών

-    Απώλεια Ενοικίων

-    ΄Εξοδα μεταστέγασης

-    Τυχαία απώλεια ή ζημιά ή ασφάλιση όλων των κινδύνων

-    Αστική Ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή και των μελών της

-    οικογένειας του.

-    Αποζημίωση για θάνατο του ασφαλισμένου ή/και των μελών της οικογένειάς του από ατύχημα

-    Τεχνική βοήθεια 

3.  Αν σπάσουν οι σωλήνες μου, η ασφαλιστική εταιρεία θα με αποζημιώσει για την επιδιόρθωση των ίδιων των σωλήνων και για το κόστος εντοπισμού της βλάβης;

Στην περίπτωση που το ασφαλιστήριό σου περιλαμβάνει κάλυψη ζημιάς από σπάσιμο σωλήνων θα πρέπει να γνωρίζεις ότι η κάλυψη δεν συμπεριλαμβάνει τις ίδιες τις σωλήνες ούτε το κόστος για τον εντοπισμό του σημείου διαρροής. Αυτό που καλύπτεται είναι η ζημιά που προέρχεται από το σπάσιμο των σωλήνων και τη διαρροή του νερού στην ασφαλισμένη περιουσία και κάτω από κάποιες προϋποθέσεις. Ζήτησε να σε ενημερώσει ο ασφαλιστής σου για την έκταση της κάλυψης, η οποία διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία. 

4. Αν με κλέψουν χρησιμοποιώντας αντικλείδι της εισόδου του σπιτιού μου ή από παράθυρο που άφησα ανοικτό είμαι καλυμμένος, αν η κάλυψη που έχω είναι κλοπή από διάρρηξη;

Η απάντηση είναι αρνητική. Η συνηθισμένη κάλυψη που προσφέρεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες είναι εκείνη της κλοπής μετά από παραβίαση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν βίαια και δυναμικά μέσα, με εμφανή σημάδια χρήσης βίας για την είσοδο και έξοδο του κλέπτη από το σπίτι. Αν επιθυμείς να έχεις ευρύτερη κάλυψη, θα πρέπει να το ζητήσεις και να πληρώσεις επιπρόσθετα ασφάλιστρα. 

5. Αν το σπίτι μου παραμείνει ακατοίκητο για κάποιο χρονικό διάστημα, είμαι καλυμμένος;

Συνήθως τα ασφαλιστήρια προβλέπουν ότι η κάλυψη τερματίζεται, όταν παραμείνει το σπίτι ακατοίκητο για χρονικό διάστημα πάνω από 30 ημέρες. Εκείνο που μπορείς να κάνεις είναι να ενημερώσεις γραπτώς την ασφαλιστική σου εταιρεία, όταν πρόκειται να απουσιάσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να εξασφαλίσεις την απαραίτητη κάλυψη, πληρώνοντας κάποιο επιπρόσθετο ασφάλιστρο. Επίσης, μπορείς να διερευνήσεις το ενδεχόμενο απάλειψης της σχετικής εξαίρεσης από το ασφαλιστήριό σου, πληρώνοντας κάποιο επιπρόσθετο ασφάλιστρο, ούτως ώστε να μην είσαι υποχρεωμένος κάθε φορά που θα απουσιάζεις να μπαίνεις σ’ αυτή τη διαδικασία. Αυτό, ως συνήθως, γίνεται με στις εξοχικές κατοικίες. 

6. Αν το σπίτι μου καταστραφεί ή πάθει ζημιές από πυρκαγιά που ξεκίνησε από το δάσος ή από θάμνους γύρω από το σπίτι είμαι καλυμμένος;

Συνήθως όχι. Ζήτησε να μάθεις κατά πόσο τα πιο πάνω αντικείμενα συμπεριλαμβάνονται στην κάλυψη και αν όχι, ζήτησε να συμπεριληφθούν, πληρώνοντας επιπρόσθετο ασφάλιστρο. 

7. Αν υποστούν ζημιές από θύελλα, καταιγίδα ή πλημμύρα, ο θερμοσίφωνας, η κεραία, οι τέντες ή τα περιτοιχίσματά μου, είμαι καλυμμένος;

Συνήθως όχι. Ζήτησε να μάθεις κατά πόσο τα πιο πάνω αντικείμενα συμπεριλαμβάνονται στην κάλυψη και αν όχι, ζήτησε να συμπεριληφθούν, πληρώνοντας επιπρόσθετο ασφάλιστρο. 

8. Για ποιο ποσό πρέπει να ασφαλίσω την περιουσία μου;

Αυτό εξαρτάται από τον τρόπο που επιλέγεις να ασφαλιστείς. Θα πρέπει να γνωρίζεις ότι ανάλογος θα είναι και ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσής σου, σε περίπτωση που θα υποστείς ζημιά και θα υποβάλεις απαίτηση. Δηλαδή αν επιλέξεις το ασφαλιστήριό σου να προβλέπει αποζημίωση με βάση την πραγματική αξία της περιουσίας σου, αυτό σημαίνει ότι το ασφαλισμένο ποσό θα πρέπει να αντιπροσωπεύει την αξία ανακατασκευής του σπιτιού ή αντικατάστασης του περιεχομένου, μείον παλαιότητα, φθορά ή χρήση και θα αποζημιωθείς με βάση αυτό τον υπολογισμό.  

Θα πρέπει να γνωρίζεις ότι η παλαιότητα, φθορά ή χρήση πολλές φορές έχει σαν αποτέλεσμα σημαντική μείωση του ποσού της αποζημίωσης σου. Αν το ασφαλιστήριό σου προβλέπει αποζημίωση με βάση την αξία αντικατάστασης ή την αξία καινούργιου για παλιό, αυτό σημαίνει ότι το ασφαλισμένο ποσό θα πρέπει να αντιπροσωπεύει την αξία ανακατασκευής ή αντικατάστασης με καινούργιο, χωρίς αφαίρεση για παλαιότητα, φθορά ή χρήση. Αυτό σημαίνει ψηλότερο ασφαλισμένο ποσό, ψηλότερα ασφάλιστρα αλλά και ψηλότερη αποζημίωση. Η αξία που ασφαλίζεις πρέπει να είναι αποτέλεσμα προσεκτικής μελέτης και απόφασης για να μην μείνεις εκτεθειμένος.

9. Τι άλλο πρέπει να προσέξω όσον αφορά το ασφαλισμένο ποσό; 

Βεβαιώσου ότι το ασφαλισμένο ποσό για το κάθε είδος αντικειμένου που ασφαλίζεται (κτίριο, περιεχόμενο, πολύτιμα αντικείμενα) αντιπροσωπεύει την πραγματική αξία του, ούτως ώστε να μην είσαι υποασφαλισμένος αλλά ούτε και υπερασφαλισμένος. Για παράδειγμα, το ασφαλισμένο ποσό ενός διαμερίσματος που έχουμε αγοράσει, πρέπει να αντιπροσωπεύει την κατασκευαστική του αξία, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη την αξία του οικοπέδου ή την αξία του λόγω της περιοχής στην οποία βρίσκεται.

10. Μπορώ να ασφαλίσω το σπίτι μου, αν το χρησιμοποιώ επίσης για τη δουλειά μου; 

Βεβαίως, εφόσον το δηλώσεις στην Πρόταση Ασφάλισης. Όπως αναμένεται, τα ασφάλιστρα σε τέτοια περίπτωση θα είναι ψηλότερα από εκείνα που προσφέρει η ασφαλιστική εταιρεία για την Ασφάλιση Κατοικιών, εκτός και αν η φύση των εργασιών δεν περιέχει οποιοδήποτε αυξημένο κίνδυνο. 

11. Πως μπορώ να μειώσω το κόστος της ασφάλισής μου;

Αν δεν έχεις οποιοδήποτε σύστημα πυροπροστασίας ή συναγερμού για τον κίνδυνο κλοπής, είναι καιρός να το σκεφτείς σοβαρά, γιατί εκτός του ότι εξασφαλίζεις χαμηλότερα ασφάλιστρα, προστατεύεις καλύτερα την περιουσία σου.

Μια άλλη σκέψη που μπορείς να κάνεις, είναι να αναλάβεις μεγαλύτερα ποσά «απαλλαγών» (excess) από εκείνα που ζητά η ασφαλιστική εταιρεία. Ο τρόπος πληρωμής των ασφαλίστρων, πιθανόν να σου παρέχει κάποια έκπτωση. Επιπρόσθετα, το ίδιο μπορεί να συμβαίνει αν αναλάβεις να παραμείνεις ασφαλισμένος για μια χρονική περίοδο τριών ή πέντε ετών με την ίδια ασφαλιστική εταιρεία. Φυσικά η πολιτική τιμολόγησης διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία και καλά κάνεις να ζητήσεις λεπτομέρειες για τις εκπτώσεις που είναι διαθέσιμες σε κάθε περίπτωση. 

12. Θα πρέπει να προσέξω κάτι ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου μου;

Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να ενημερώνεις την ασφαλιστική εταιρεία σου για τυχόν αύξηση του περιεχομένου, αλλαγή στη χρήση του σπιτιού σου, επεκτάσεις ή επιδιορθώσεις που θα κάνεις στο κτίριο και που πιθανό να αυξήσουν τον κίνδυνο. 

13. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση ζημιάς;

Να επικοινωνήσεις αμέσως με την ασφαλιστική σου εταιρεία και να ζητήσεις καθοδήγηση. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό να ακολουθήσεις τις οδηγίες στο ασφαλιστήριο σου.