Άρδην έχει αλλάξει το τοπίο σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση των 100 δόσεων, μετά και τις επιταγές του νέου μνημονίου.

Οι ανατροπές που έχουν επέλθει από τις 15 Οκτωβρίου καθιστούν αυστηρότερη, αλλά και ακριβότερη τη ρύθμιση, «καίγοντας» χιλιάδες οφειλέτες.

Βασικότερη αλλαγή στη ρύθμιση είναι η αύξηση του επιτοκίου από το 3% στο 5%. 

Ειδικότερα: 

   - Για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ που έχουν ρυθμιστεί με τις 100 δόσεις το επιτόκιο αυξάνεται από το 3% στο 5,05%. Η αύξηση αυτή ισχύει για το ανεξόφλητο υπόλοιπο από τις 15 Οκτωβρίου 2015 και μετά.

   - Οφειλές έως 5.000 ευρώ που ρυθμίστηκαν με τις 100 δόσεις εξακολουθούν να μην επιβαρύνονται με προσαυξήσεις/τόκους εκπρόθεσμης καταβολής ή το ανωτέρω επιτόκιο, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα

2. η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, όπως προκύπτει από την τελευταία δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9), είναι αντικειμενικής αξίας μέχρι 150.000 ευρώ

3. η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη δηλαδή άνω των 10.000 ευρώ

   - Επιπλέον, ο οφειλέτης χάνει τη ρύθμιση των 100 δόσεων στην περίπτωση που δεν εξοφλήσει ή δεν ρυθμίσει νέα φορολογική οφειλή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που αυτή κατέστη ληξιπρόθεσμη. Ωστόσο με το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Βουλή το χρονικό διάστημα των 3 μηνών περιορίζεται σε ένα μήνα. 

   - Ορίζεται ότι ο αριθμός των 100 δόσεων μπορεί να μειωθεί εφόσον διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα με τα οικονομικά του δεδομένα, να πληρώνει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις. Στην εγκύκλιο δεν καθορίζονται τα οικονομικά κριτήρια.

   - Έχει μειωθεί από το 8% στο 5,05% από τις 15 Οκτωβρίου και μετά το επιτόκιο για την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων.