Ο ρυθμός των αλλαγών στην παγκόσμια ασφαλιστική βιομηχανία είναι σήμερα υψηλότερος απ’ ότι θα μπορούσε κανείς να προβλέψει αναφέρει o οικονομικός οίκος PriceWaterHouseCoopers (PWC) σε έκθεση του με τίτλο «Insurance 2020 and Beyond» καταλήγοντας ότι ο ασφαλιστικός κλάδος βρίσκεται σε κομβικό σημείο, αντιμέτωπος με τη μεταβαλλόμενη καταναλωτική συμπεριφορά, τις νέες τεχνολογίες αλλά και νέα μοντέλα διανομής και επιχειρηματικών εργασιών και συνεργιών. 

Σύμφωνα με την PWC, οι καταναλωτές αναμένουν ότι θα μπορούν να διεξάγουν τις ασφαλιστικές τους εργασίες με την ίδια ευκολία που τους προσφέρει το λιανικό εμπόριο, καθώς οι εξελίξεις στη ψηφιακή τεχνολογία επιτρέπουν στις ασφαλιστικές εταιρίες να παρέχουν τις υπηρεσίες τους οποτεδήποτε και οπουδήποτε, μέσα από πολλαπλά κανάλια, ενώ παράλληλα μπορούν να βελτιώσουν τις εργασίες τους και να διεισδύσουν σε καινούρια τμήματα της αγοράς. 

Οι εξελίξεις στην ψηφιακή τεχνολογία βοηθούν τις ασφαλιστικές εταιρίες να βελτιώσουν την ανάλυση του προφίλ των πελατών τους, να αυξήσουν τις στοχευμένες πωλήσεις, να προσαρμόσουν τις χρηματοοικονομικές λύσεις στις ατομικές ανάγκες του κάθε καταναλωτή και, ιδιαίτερα για τις εργασίες εκτός του κλάδου ζωής, να βελτιώσουν την αξιολόγηση και τον διακανονισμό των απαιτήσεων. Ωστόσο, πολλοί νεοεισερχόμενοι στην αγορά συνιστούν απειλή για την υφιστάμενη τάξη πραγμάτων, αφού χρησιμοποιούν προηγμένες τεχνικές ανάλυσης του προφίλ των πελατών και την οικονομικά συμφέρουσα ψηφιακή διανομή, το ίδιο ή και πιο αποτελεσματικά από τους εδραιωμένους ανταγωνιστές τους. 

Οι πλείστες ασφαλιστικές εταιρίες έχουν επενδύσει στην ψηφιακή διανομή. Ορισμένες, κάνουν ένα ακόμη βήμα πέρα από τις άμεσες ψηφιακές πωλήσεις και εντάσσουν την εταιρεία τους στην καθημερινότητα του καταναλωτή, όπως για παράδειγμα την ασφάλεια «όσο οδηγείς τόσο πληρώνεις» (pay-as-you-drive). 

Σύμφωνα με την PwC, καθώς η τεχνολογία των αισθητήρων και η ψηφιακή ευφυΐα διεισδύουν ολοένα και περισσότερο στην αγορά και οι ασφαλιστικές εταιρίες με εξειδικευμένες τεχνολογικές γνώσεις μπορούν να καταστούν έμπιστοι συνεργάτες σε τομείς όπως η υγεία και η ευεξία, στο σπίτι αλλά και η φροντίδα επαγγελματικού εξοπλισμού.

Παράλληλα, πολλές προνοητικές ασφαλιστικές εταιρίες, όπως οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά, αναπτύσσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να υιοθετήσουν μια πιο γρήγορη και ευέλικτη προσέγγιση βασισμένη στα δεδομένα, παρόμοια με αυτήν που υιοθετούν πολλές εταιρείες τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας. 

Κάποιες από αυτές εργάζονται επίσης με εταιρείες αντασφάλισης και επενδύσεων ώστε να δημιουργήσουν μια νέα γενιά λύσεων στους κλάδους της ασφάλισης υγείας, των περιουσιακών στοιχείων και της συνταξιοδότησης. Σύμφωνα με την PwC, ο ρυθμός αλλαγής αναμφίβολα θα επιταχυνθεί στα επόμενα χρόνια, με την εδραίωση στην αγορά νέων καινοτομιών, από τα αυτοματοποιημένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS) μέχρι τα μοντέλα αξιολόγησης και μεταβίβασης κινδύνου στη βάση του crowd-sourcing.