Με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης κινήθηκε η MLS για 12ο στη σειρά τρίμηνο. 
Ο κύκλος εργασιών το πρώτο εξάμηνο του 2015 παρουσίασε αύξηση 114% και ανήλθε σε 10,89 εκατ. ευρώ από 5,08 εκατ. ευρώ πέρυσι. 
Παράλληλα, τα κέρδη μετά από φόρους παρουσίασαν άνοδο 37% και ανήλθαν σε 1,46 εκατ. ευρώ έναντι 1,06 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014.
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 3,11 εκατ. ευρώ έναντι 2,51 εκατ. ευρώ πέρυσι, αυξημένα κατά 24%. Η καθαρή θέση διαμορφώθηκε σε 22,02 εκατ. ευρώ από 21,12 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.
Σχολιάζοντας τα οικονομικά μεγέθη του πρώτου εξαμήνου του 2015 ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος της MLS Γιάννης Καματάκης δήλωσε:
«Η πορεία ισχυρής ανάπτυξης στην οποία έχει μπει η MLS, λίγο επηρεάζεται ή θα επηρεαστεί στο μέλλον από τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Πολλές φορές οι δυσκολίες συντελούν στο να δυναμώσει μια εταιρία και να αλλάξει επίπεδο. Στην MLS πιστεύουμε πως έχει λειτουργήσει ακριβώς έτσι. Είμαστε ενθουσιασμένοι με την πρόσφατη κυκλοφορία στην αγορά της νέας σειράς κινητών με την επωνυμία "Diamond", το πρώτο από τα οποία είναι το πιο λεπτό 5" κινητό τηλέφωνο στον κόσμο. Τέλος, η νέα μεγάλη κατηγορία προϊόντων MLS που προαναγγείλαμε, αποκαλύπτουμε σήμερα ότι είναι η MLS Super Smart TV. Εδώ και 20 μήνες, μεθοδικά, δημιουργήσαμε αληθινά έξυπνες τηλεοράσεις που πιστεύουμε όσο ποτέ ότι θα βελτιώσουν και θα αλλάξουν την καθημερινότητά μας (Making Life Simple). Κυκλοφορούν στην αγορά τον επόμενο μήνα».