Τα σύγχρονα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής και υγείαςσυνοδεύονται από μια σειρά εξαιρέσεων, για τις οποίες ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ενημερωθεί προτού αγοράσει κάποια ασφάλεια ζωής. Πρόκειται για ατυχήματα η ασθένειες που προκλήθηκαν από ορισμένες συγκεκριμένες αιτίες και δεν καλύπτονται από τις παροχές.Oι εξαιρέσεις δεν είναι ίδιες για όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες αλλά συνήθως αφορούν προβληματικές εγκυμοσύνες, αμβλώσεις, αποβολές, νευροφυτικές παθήσεις, περιπτώσεις χρόνιου αλκοολισμού κλπ.

Πάντως, προτού αναφερθούμε με περισσότερες λεπτομέρειες στον αριθμό και στο είδος των εξαιρέσεων, καλό είναι να γνωρίζετε ότι οι εταιρείες απαλλάσσονται από κάθε είδους υποχρεώσεών τους και δεν καταβάλλουν την οποιαδήποτε αποζημίωση σε περίπτωση που έχετε κάνει ψευδή δήλωση ή έχετε αποσιωπήσει περιστατικά ή στοιχεία, τα οποία σε περίπτωση που τα γνώριζε δεν θα προέβαινε στην ασφάλιση ή δεν θα την αποδεχόταν με τους ίδιους όρους. Το ίδιο ισχύει αν ο ασφαλιζόμενος δεν έκανε τον κόπο να ενημερώσει την εταιρεία για την οποιαδήποτε μεταβολή ή αλλαγή στα στοιχεία που έχει ήδη προσκομίσει στην εταιρεία και που τυχόν αυξάνουν τους κινδύνους που έχει αναλάβει να ασφαλίσει.

Επίσης καλό είναι να γνωρίζετε ότι στο σύνολό τους οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν καλύπτουν την αυτοκτονία ή ασθένειες και ατυχήματα που προκλήθηκαν από απόπειρα αυτοκτονίας, που πραγματοποιήθηκε τους πρώτους 12 μήνες ­ ή 24 μήνες, ανάλογα με την εταιρεία ­ από την έναρξη ή την επαναφορά της ασφάλισης.

Επίσης δεν καλύπτονται διανοητικές, νευροφυτικές, νευρικές ή ψυχικές διαταραχές, όπως η επιληψία και άλλες ψυχικές παθήσεις.

Ακόμη, εξαιρούνται αποζημιώσεων, άρα και ασφαλίσεως, όσοι συμμετέχουν σε αγώνες ταχύτητας, σε αγώνες πάλης, σε επικίνδυνα σπορ, αλλά και αυτοί που συμμετέχουν σε επαγγελματικές ή αυτόνομες καταδύσεις. Επίσης οι περισσότερες εταιρείες δεν καλύπτουν το AIDS, τις επιπλοκές του, αλλά και περιστατικά χρόνιου αλκοολισμού και χρήσης ναρκωτικών.

Φυσικό είναι επίσης να μην καλύπτουν χειρουργικές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται από πλαστικούς, εκτός αν οι επεμβάσεις αυτές είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση τραυμάτων από ατύχημα. Το ίδιο ισχύει και για την οδοντιατρική θεραπεία, εκτός αν επίσης προκλήθηκε από ατύχημα.

Αξίζει, τέλος, να σημειώσουμε ότι υπάρχουν και εταιρείες που δεν εξαιρούν καμία κάλυψη, αν και εφόσον βέβαια έχει προηγηθεί συνεννόηση μεταξύ της εταιρείας και του ασφαλιζομένου για το ετήσιο ασφάλιστρο που θα καταβάλλεται και το οποίο σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως είναι φυσικό, είναι υψηλότερο από τα «κλασσικά» συμβόλαια της αγοράς.