Στα 11,29 εκατ. ευρώ διευρύνθηκαν οι ζημιές της Πήγασος το α΄ τρίμηνο του 2015, έναντι 7,99 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

O τζίρος διαμορφώθηκε στα 12,79 εκατ., ενώ το α΄ τρίμηνο του 2014 ανήλθε στα 16,67 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία σημειώνει ότι συνεχίζει τις προσπάθειες συμπίεσης του λειτουργικού της κόστους με στόχο τη βελτίωση των μεγεθών της με στόχο την έξοδο των μετοχών της από την κατηγορία της επιτήρησης.

Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της Πήγασος Εκδοτική έχουν υπαχθεί από 08/01/2011 στην κατηγορία επιτήρησης, με κριτήριο τη σχέση ενοποιημένων ζημιών χρήσης 2010 προς ενοποιημένα ίδια κεφάλαια της 31ης/12/2010.

Οι ζημιές αποδίδονται στις συνέπειες των συνεχιζόμενων τρεχουσών αρνητικών οικονομικών συγκυριών, οι οποίες έχουν σοβαρές επιπτώσεις επί των εσόδων του ομίλου που προέρχονται κυρίως από διαφήμιση.

Οι προσπάθειες της διοίκησης έχουν ανακόψει το ρυθμό επιδείνωσης των οικονομικών συνεπειών και συνεχίζουν να επικεντρώνονται στη συμπίεση του λειτουργικού κόστους. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας έγινε χρηματοδοτική αναδιάρθρωση μέσω αύξησης κεφαλαίου (ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2013) και είναι σε εξέλιξη αναδιαπραγμάτευση του δανεισμού.

Η διοίκηση της εισηγμένης διατηρεί την πεποίθηση για το πρόσκαιρο των τρεχουσών αρνητικών οικονομικών συγκυριών και προσβλέπει στη μεταστροφή του γενικότερου αρνητικού κλίματος που επικρατεί στην αγορά.