Πρόταση στη Lafarge για διακανονισμό της οφειλής της, πρότεινε η διοίκηση της Mηχανικής με στόχο την άρση της αναγκαστικής διαχείρισης.  
Σημειώνεται ότι η οφειλή της Μηχανικής στη Lafarge μετά από επί μέρους καταβολή έχει περιορισθεί πλέον σε 632 χιλιάδες ευρώ.