Βελτιωμένες προσφορές για τις έρευνες υδρογονανθράκων στις περιοχές 'Αρτας - Πρέβεζας και Βορειοδυτικής Πελοποννήσου υπέβαλαν τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) ανταποκρινόμενα στην πρόσκληση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης.

Όπως αναφέρουν τα ΕΛΠΕ στη σχετική ανακοίνωση: «οι προσφορές μας βασίζονται πάντοτε στην εμπειρία μας από παλαιότερες έρευνες που έχουμε κάνει στη Δ. Ελλάδα, είναι ορθολογικές και απολύτως συμβατές με τη διεθνή πρακτική στην έρευνα πετρελαίου και, φυσικά, πληρούν αμιγώς επιχειρηματικά κριτήρια.

Σε κάθε περίπτωση, αναμένουμε την ανακοίνωση από την Επιτροπή της αιτιολογημένης βαθμολόγησης, αξιολόγησης και κατάταξης των προσφορών, όπως περιγράφεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού και όπως μας έχει διευκρινίσει προφορικά σε πρόσφατη συνάντηση η Επιτροπή, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να καταθέσουμε στη συνέχεια τις τελικές μας προσφορές».

Στον ίδιο διαγωνισμό μετείχε η Energean Oil που υπέβαλε προσφορά για τις περιοχές Αιτωλοακαρνανίας και 'Αρτας-Πρέβεζας.