Τη λύση των υπεραναλήψεων έναντι των καταναλωτικών δανείων επιλέγουν πλέον ολοένα και περισσότεροι πελάτες των τραπεζών, εξασφαλίζοντας άμεση πρόσβαση σε «ζεστό χρήμα» καθώς και χαμηλότερα επιτόκια. Καθώς τα νέα καταναλωτικά δάνεια δίνονται με το σταγονόμετρο και στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων απαιτούν προσημείωση περιουσιακού στοιχείου, όσοι θέλουν άμεσα κάποια επιπλέον χρήματα στρέφονται στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Ταυτόχρονα, και οι ίδιες οι τράπεζες προτείνουν αυτή την εναλλακτική στους πελάτες τους που βλέπουν τις αιτήσεις τους για καταναλωτικά δάνεια να απορρίπτονται συστηματικά. 

Πώς λειτουργούν 

Στην περίπτωση των υπεραναλήψεων, η τράπεζα δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες τους να πάρουν ένα «μικροδάνειο», απευθείας από το ATM και χωρίς να χρειάζεται να υπογράψουν αιτήσεις ή να μπουν σε γραφειοκρατικές διαδικασίες. Στο παρελθόν, το όριο της υπερανάληψης ήταν πολλαπλάσιο του μηνιαίου μισθού, τώρα όμως έχει περιοριστεί σημαντικά, φτάνοντας μετά βίας τα 1500 ευρώ. 

Παράλληλα, σε σχέση με τα καταναλωτικά δάνεια, το επιτοκιακό κόστος είναι σαφώς χαμηλότερο, ενώ δεν υπάρχουν έξοδα φακέλου και διαχείρισης δανείων, όπως συμβαίνει με τα ανοικτά δάνεια. Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι, ειδικά για τους λογαριασμούς μισθοδοσίας, όπου υπάρχει σε μηνιαία βάση εισροή χρημάτων από την κατάθεση του μισθού ή της σύνταξης του κατόχου τους, η μείωση του κινδύνου για την τράπεζα της επιτρέπει να μειώσει σημαντικά το επιτόκιο, το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις κινείται σε μονοψήφια επίπεδα της τάξης του 7% - 9%. 

Πώς πληρώνονται 

Όσον αφορά την αποπληρωμή των υπεραναλήψεων, αυτή εξαρτάται από τον τύπο της κατάθεσης αλλά και τους ειδικούς όρους του εκάστοτε προϊόντος. Για παράδειγμα, σε κάποιους λογαριασμούς μισθοδοσίας ή συνταξιοδοτικούς, η αποπληρωμή γίνεται κάθε μήνα με την κατάθεση του μισθού ή της σύνταξης, η οποία «δεσμεύεται» αυτόματα από την τράπεζα για να εξοφληθεί η οφειλή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα επιτόκια είναι και τα χαμηλότερα της αγοράς. 

Σε άλλα προγράμματα, ο καταθέτης είναι αυτός που επιλέγει πότε θα αποπληρώσει την οφειλή του, η οποία άλλωστε τοκίζεται. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί ανά πάσα στιγμή να «τραβά» χρήματα μέχρι το όριο υπερανάληψης που έχει ορίσει η τράπεζα, το οποίο και αποτελεί το μέγιστο επίπεδο δανεισμού του, όπως συμβαίνει με τις πιστωτικές κάρτες. Για να το ξαναχρησιμοποιήσει θα πρέπει να έχει προηγηθεί η μερική ή ολική εξόφλησή του.