Τεχνολογία
19-01-2021 | 18:26

Αυξάνει κατά 16 εκατ. το ομολογιακό της Forthnet η United

Νίκη Παπάζογλου
Μοιράσου το
Αυξάνει κατά 16 εκατ. το ομολογιακό της Forthnet η United

Σε αύξηση της συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) του ομολογιακού δανείου που θα χορηγήσει στη Forthnet προχωρά η United Group. Από την απόφαση, η οποία εγκρίθηκε κι από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τηλεπικοινωνιών, προκύπτει ότι το ομολογιακό δάνειο ανέρχεται στα 43 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 16 εκατ.

Όπως διευκρινίζεται μάλιστα το πρόσθετο ποσό του Ομολογιακού Δανείου θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την μέτοχο πλειοψηφίας της Forthnet, «NewCo United Group Hellas S.A.R.L.».

Να θυμίσουμε ότι την ίδια στιγμή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το σχέδιο αναδιάρθρωσης της United Group στη Forthnet, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικές οργανωτικές αλλαγές στη δομή οι οποίες συνοδεύτηκαν και με αποχωρήσεις στελεχών. Για την ακρίβεια η θέση του Corporate Affairs & Communication Director παύει να υφίσταται, καθώς δεν προβλέπεται στο οργανόγραμμα των τοπικών εταιρειών, ενώ και η θέση του Consumer Services & Business Development Executive Director δεν θα υπάρχει, καθώς η συγκεκριμένη αρμοδιότητα θα επιμεριστεί σε χαμηλότερα ιεραρχικά στελέχη, τα οποία θα αντιστοιχηθούν σε διευθυντές της United Group.

Οι αλλαγές που προωθεί η διοίκηση στοχεύουν, όπως ανέφερε στους υπαλλήλους της, στην εναρμόνιση της ελληνικής θυγατρικής με τον τρόπο λειτουργίας του Ομίλου, ο οποίος δραστηριοποιείται σε οκτώ χώρες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας για το ομολογιακό δάνειο

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε συνέχεια των ανακοινώσεών της με ημερομηνία 02.11.2020 και 17.11.2020, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Κατόπιν της από 30.10.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η «NewCo United Group Hellas S.A.R.L» (ο «Ομολογιούχος»), η Εταιρεία («Εταιρεία» ή «Εκδότρια») και η Forthnet Media Α.Ε. (καλούμενες συνολικά «τα Μέρη») υπέγραψαν την 13.11.2020 Πρόγραμμα Κοινού Ομολογιακού Δανείου και Σύμβασης Κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου (το Πρόγραμμα του Ομολογιακού Δανείου) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 3156/2003 (ως ισχύουν), συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) μέχρι ποσού είκοσι επτά εκατομμυρίων ευρώ (€27.000,000,00) και με Τελική Ημερομηνία Λήξης την ημερομηνία που συμπίπτει με την 24η μηνιαία επέτειο (ήτοι διετία) από την ημερομηνία υπογραφής του Προγράμματος και σύμβασης Κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου (το «Ομολογιακό Δάνειο»). Το εν λόγω Ομολογιακό Δάνειο αποτελείται από ονομαστικές ομολογίες ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ έκαστης και διέπεται από τους ειδικότερους όρους ως στο Πρόγραμμα του Ομολογιακού Δανείου. Τις απαιτήσεις από το Ομολογιακό Δάνειο εγγυάται η εταιρεία «FORTHNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», με διακριτικό τίτλο «Forthnet Media Α.Ε.», θυγατρική της εκδότριας Εταιρείας (ο «Εγγυητής του Ομολογιακού Δανείου») και αρ. ΓΕΜΗ 124012301000, προς εξασφάλιση της προσήκουσας εκπλήρωσης όλων των υποχρεώσεων της Εταιρείας που απορρέουν από αυτό.

Έπειτα, με την από 15.01.2021 απόφασή του, το Διοικητικό της Συμβούλιο της Εταιρείας, χορήγησε ομόφωνα την ειδική άδειά του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99επ. του Ν. 4548/2018 για την αύξηση της συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) του Ομολογιακού Δανείου κατά το ποσό των δεκαέξι εκατομμυρίων ευρώ (16.000.000 €) – «Πρόσθετο Ποσό», υπό τους όρους και προϋποθέσεις του Ομολογιακού Δανείου, όπως αυτοί τροποποιούνται με τη Σύμβασης Τροποποίησης (η «Τροποποίηση»), αυξάνοντας έτσι τη συνολική ονομαστική αξία (κεφάλαιο) του Ομολογιακού Δανείου μέχρι του ποσού των σαράντα τριών εκατομμυρίων ευρώ (43.000.000 €). Το Πρόσθετο Ποσό του Ομολογιακού Δανείου θα καλυφθεί επίσης εξ ολοκλήρου από την εταιρεία με την επωνυμία «NewCo United Group Hellas S.A.R.L.», μέτοχο πλειοψηφίας της Εταιρείας. 

Η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την χορήγηση άδειας για την τροποποίηση του Ομολογιακού Δανείου, που αποτελεί συναλλαγή με συνδεδεμένο μέρος, ελήφθη με βάση την από 23.12.2020 Έκθεση της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία Ντιλόϊτ (Deloitte) Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, με θέμα «Αξιολόγηση της τροποποίησης της σύμβασης ομολογιακού δανείου της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με βάση τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018» (συνημμένη), σύμφωνα με την οποία η συναλλαγή αξιολογείται ως δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και για τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) και την παράγραφο 4.Ι.3.6. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.