Noval Property: Αυξήθηκε κατά 10 χρόνια η ωφέλιμη ζωή των ακινήτων – Χαρτοφυλάκιο 516 εκατ. ευρώ πριν το ΧΑ

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Noval Property: Αυξήθηκε κατά 10 χρόνια η ωφέλιμη ζωή των ακινήτων – Χαρτοφυλάκιο 516 εκατ. ευρώ πριν το ΧΑ
Noval
Η εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη τη συχνή και συνεπή συντήρηση των ακινήτων, οδηγήθηκε σε αλλαγές στην προσδοκώμενη ωφέλιμη ζωή τους. Το ενισχυμένο χαρτοφυλάκιο λίγο πριν την είσοδο της ΑΕΕΑΠ του ομίλου Viohalco στο Χρηματιστήριο.

Όπως αναφέρεται στην ενδιάμεση οικονομική έκθεση (6μήνου), κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023, η Viohalco επένδυσε ποσό ύψους 5 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2022: 42 εκατ. ευρώ) για τη βελτίωση των επενδυτικών ακινήτων από τη Noval Property REIC, θυγατρική της Viohalco στον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων. Επίσης, καταγράφηκε αλλαγή στην εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής των projects. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2023, η Noval Property, η θυγατρική εταιρία της Viohalco στον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων, διενήργησε επανεξέταση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας σε όλα τα ακίνητά της και λαμβάνοντας υπόψη τη συχνή και συνεπή συντήρηση αυτών, οδηγήθηκε σε αλλαγές στην προσδοκώμενη ωφέλιμη ζωή τους. Ως αποτέλεσμα, η προσδοκώμενη ωφέλιμη ζωή των ακινήτων παρατάθηκε κατά 10 έτη κατά μέσο όρο.

Κατά την εφαρμογή των αλλαγών που περιγράφονται ανωτέρω, τα εύρη των ωφέλιμων ζωών, όπως περιγράφονται στη σχετική λογιστική πολιτική, παρέμειναν ανεπηρέαστα. Η επίδραση αυτών των αλλαγών στα ετήσια έξοδα απόσβεσης, που περιλαμβάνονται στο "Κόστος πωληθέντων", θα είναι περίπου 3,4 εκατ. ευρώ, τόσο για το 2023, όσο και για την περίοδο 2024-2027 σε ετήσια βάση. Η επίδραση που καταγράφηκε για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023 ήταν 1,8 εκατ. ευρώ.

Μεγέθη και χαρτοφυλάκιο

Με βάση το μοντέλο εύλογης αξίας, τα κέρδη προ φόρων της Noval Property για το πρώτο εξάμηνο του 2023 πριν από τους φόρους ανήλθαν σε 24,4 εκατ. ευρώ και η εταιρία κατέγραψε αύξηση 6% της εύλογης αξίας του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της από 486 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2022 σε 516 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2023 (σύμφωνα με τις αντίστοιχες Καταστάσεις Επενδύσεων, των 62 επενδυτικών ακινήτων και συμμετοχών της Noval Property), ενώ η καθαρή της θέση (Ίδια Κεφάλαια) ανή΄θε σε 386,8 εκατ. ευρώ.. Κατά το Α’ εξάμηνο 2023, η Noval Property, έχοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο της στρατηγικής της, συνέχισε την ανάπτυξη ακινήτων του χαρτοφυλακίου της, μεταξύ άλλων στους τομείς των γραφείων, logistics, και κατοικιών, τα οποία θα πιστοποιηθούν κατά LEED.

«H αύξηση αυτή επιτεύχθηκε σε ένα περιβάλλον διαφόρων επιχειρησιακών προκλήσεων, όπως οι αυξήσεις των τιμών ενέργειας και αγαθών, τα αυξημένα επιτόκια και οι συνεχιζόμενοι γεωπολιτικοί κλυδωνισμοί στην περιοχή. Μέρος αυτών των θετικών επιδόσεων πηγάζουν από τη συνεχή ενεργή διαχείριση των υφιστάμενων ακινήτων της εταιρίας και την αυξανόμενη τάση για βιοκλιματικά κτίρια υψηλών προδιαγραφών στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η αυξημένη επισκεψιμότητα στα εμπορικά κέντρα της Noval Property συνδυάστηκε με αυξημένα έσοδα από τα εν λόγω ακίνητα, παράλληλα με υψηλότερες αναπροσαρμογές μισθωμάτων στο υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο», αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής Viohalco.

Οι επενδύσεις

«Μετά την επιτυχημένη έκδοση πράσινου ομολογιακού δανείου ύψους 120 εκατ. ευρώ (εισηγμένο στο Χρηματιστήριο Αθηνών) τον Δεκέμβριο του 2021, το επενδυτικό πρόγραμμα της Noval Property σε σχέση με το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιό της προχώρησε σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, τα έργα που είναι σε εξέλιξη επί του παρόντος περιλαμβάνουν την κατασκευή ενός κέντρου logistics και δύο κτιρίων γραφείων, την ανακαίνιση ενός κτιρίου γραφείων και την ανάπλαση ενός ακινήτου μικτής χρήσης. Αναφορικά με το υπόλοιπο του 2023, η Noval Property θα συνεχίσει να υλοποιεί το επενδυτικό της πρόγραμμα, όχι μόνο σε σχέση με τα έργα που είναι ήδη σε εξέλιξη, αλλά και σε σχέση με την απόκτηση νέων ακινήτων. Τα παραπάνω εναρμονίζονται με τη στρατηγική προσήλωση της εταιρίας στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω σύγχρονων, έξυπνων και περιβαλλοντικά πιστοποιημένων ακινήτων. Επιπλέον, η Noval Property θα συνεχίσει να την προετοιμασία για την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών», σημειώνεται σχετικά.

Τις δικές της κινήσεις για την είσοδο στο ΧΑ κάνει και η διοίκηση του real estate βραχίονα του ομίλου Viohalco, έχοντας στο πλάνο και διεργασίες όπως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. Όπως έχουμε αναφέρει (Trade Estates - Noval Property: Oι 2 ΑΕΕΑΠ ετοιμάζονται για είσοδο στο Χρηματιστήριο), στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης εισόδου της εταιρείας στο ΧΑ (ίσως τον Οκτώβριο) η Γενική Συνέλευση χορήγησε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για διάστημα πέντε ετών, προκειμένου αυτό να αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εφάπαξ ή τμηματικώς, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 Ν. 4548/2018, κατά ποσό (ονομαστική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας) που δεν μπορεί να υπερβεί το 33,3333383% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υφίσταται κατά την ημερομηνία παροχής της εξουσιοδότησης, ήτοι μέχρι 89.555.970,01 ευρώ, με την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών.

Επίσης, εγκρίθηκε η έκδοση κοινού και υπό όρους υποχρεωτικώς μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έως 10.500.000 ευρώ, με έκδοση κοινών και υπό όρους υποχρεωτικώς μετατρέψιμων (σε κοινές, ονομαστικές, άυλες μετά ψήφου μετοχές) ονομαστικών ομολογιών που δεν θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, και πλήρη κάλυψη του ομολογιακού δανείου από το διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης» (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD»), με στόχο τη χρηματοδότηση έργων της Εταιρείας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

To deadline για το ΣΔΙΤ ύδρευσης Κέρκυρας ύψους 200 εκατ. ευρώ

Viohalco: Πώς πήγαν οι βασικοί τομείς του γκρουπ εν μέσω μειωμένης ζήτησης, ποιοι ξεχώρισαν – Τα επιχειρησιακά στοιχεία «κλειδί»

Project «ΠΥΡΚΑΛ»: Περιβαλλοντικό «οκ» από ΥΠΕΝ στο πολεοδομικό σχέδιο - Εν αναμονή αποφάσεων για την «τύχη» του

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider