Εξοικονομώ - Επιχειρώ: Πώς θα διεκδικήσουν οι επιχειρήσεις επιδότηση έως 500.000 ευρώ

Πένη Χαλάτση
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Εξοικονομώ - Επιχειρώ: Πώς θα διεκδικήσουν οι επιχειρήσεις επιδότηση έως 500.000 ευρώ
Το πρόγραμμα επιδότησης των επιχειρήσεων έχει ως στόχο να συμβάλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους αλλά και των εκπομπών ρύπων. Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις, αναλυτικά τα βήματα και τα δικαιολογητικά.

Το «Εξοικονομώ-Επιχειρώ», το πρόγραμμα επιδότησης των επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης συνολικού ύψους 176,75 εκατ. ευρώ έκανε πρεμιέρα πριν από λίγες ημέρες και έχει ως στόχο να συμβάλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους αλλά και των εκπομπών ρύπων. Η δράση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των έργων που αναμένεται να υλοποιηθούν από τις ελληνικές επιχειρήσεις μέχρι το 2026 με συνολικούς πόρους 30,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 38% θα κατευθυνθεί σε έργα πράσινης μετάβασης.

Οι επιδοτήσεις θα καλύπτουν ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων, ενεργειακή αναβάθμιση παραγωγικών διαδικασιών, συστήματα ανάκτησης θερμότητας στο πλαίσιο παραγωγικών διαδικασιών, εγκατάσταση «έξυπνων» ενεργειακών συστημάτων, ηλεκτρικά οχήματα διανομής κλπ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και μη κτιριακών εγκαταστάσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων -πολύ μικρών, μικρών, μεσαίων, μεγάλων και πολύ μεγάλων- της Ελληνικής Επικράτειας, που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) από τους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών, της εστίασης, της παραγωγής αρτοσκευασμάτων και γλυκισμάτων, καθώς και του τουρισμού. Σημειώνεται, ακόμη, πως θα πρέπει να διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ και να είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

Ειδικά για τις τουριστικές επιχειρήσεις, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσες (σύμφωνα με το σήμα λειτουργίας ή την υποβληθείσα γνωστοποίηση) έχουν δυναμικότητα που δεν υπερβαίνει τις 200 κλίνες.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ για τον κλάδο του τουρισμού και αντιστοίχως δεν μπορεί να ξεπερνά τις 250.000 ευρώ για τον κλάδο του εμπορίου και των υπηρεσιών.

Όπως προβλέπεται, οι ωφελούμενες επιχειρήσεις θα λάβουν ενίσχυση για την υλοποίηση παρεμβάσεων, που αφορούν σε: ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους (π.χ. θερμομόνωση, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης), εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων (αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας), αλλά και ψύξης χώρων (αντικατάσταση ψυκτών), αερισμού χώρων, ζεστού νερού χρήσης, αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού που σχετίζεται με την παραγωγική διαδικασία των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. φούρνοι, ψυγεία), κ.ά. Το ποσοστό ενίσχυσης των επιλέξιμων δαπανών μπορεί να φτάσει έως και το 65%. Εξαρτάται από το είδος αυτών, καθώς και από το μέγεθος της επιχείρησης.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις στο «Εξοικονομώ-Επιχειρώ»

Στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Επιχειρώ» εφαρμόζεται η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out) και οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (https://exoikonomoepixeiro.energy-invest.gov.gr) έως και τις 31 Μαρτίου 2024.

Οι χρήστες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής τους ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα. Συγκεκριμένα, απαιτείται η σύνδεση του χρήστη στην πλατφόρμα κάνοντας χρήση διαπιστευτηρίων της επιχείρησης (χρήστης, κωδικός) του TaxisNet, για την οποία υποβάλει αίτηση συμμετοχής, η συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων και η υποβολή της αίτησης.

Ειδικότερα, όταν ο χρήστης εισέρχεται στο σύστημα θα πρέπει να συμπληρώσει στην πλατφόρμα τα ακόλουθα στοιχεία: τα βασικά στοιχεία επιχείρησης, τα στοιχεία ταυτότητας εκπροσώπων, τα στοιχεία εταιρικής σύνθεσης, ταστοιχεία του τόπου εκτέλεσης υλοποίησης των δαπανών, τις επιλέξιμες δαπάνες που εκτιμά ότι θα υλοποιήσει, τους όρους και τις προϋποθέσεις. Ο χρήστης υποβάλει τα παραπάνω στοιχεία μέσω συμπλήρωσης των αντίστοιχων φορμών ή/και προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, συμπεριλαμβανομένων των υπεύθυνων δηλώσεων των Παραρτημάτων.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια ελέγχου της αίτησης συμμετοχής διενεργείται, πριν την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, αυτόματα από την πλατφόρμα, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων (Sorefsis.gr), έλεγχος σώρευσης έτσι ώστε εντοπιστούν τυχόν κρατικές ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχείρηση. Ένταξη και Έλεγχος Αίτησης Συμμετοχής Κάθε αίτηση ελέγχεται από τον Φορέα Υλοποίησης με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα. Το αποτέλεσμα του ελέγχου (Έγκριση ή Απόρριψη) καταγράφεται στην ψηφιακή πλατφόρμα και κοινοποιείται ηλεκτρονικά στον χρήστη που υπέβαλε την Αίτηση Συμμετοχής. Τυχόν απόρριψη μίας αίτησης που οφείλεται σε έλλειψη ή λάθος του υποβάλλοντος δεν αποτρέπει την επανυποβολή της. Μετά την απόρριψη μιας αίτησης ο αιτών έχει τη δυνατότητα να προβεί σε νέα υποβολή. Μετά την υποβολή του 1ου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ή της πρώτης Έκθεσης Ενεργειακού Ελέγχου, κατά περίπτωση, και την υλοποίηση της παρέμβασης, ο χρήστης πρέπει να υποβάλει στην πλατφόρμα και τα διακριτά παραστατικά των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν (προμήθειας επιλέξιμου εξοπλισμού, υπηρεσιών εγκατάστασης και έκδοσης ΠΕΑ/ Έκθεσης Ενεργειακού Ελέγχου), και το 2ο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)/ 2η Έκθεση Ενεργειακού Ελέγχου, κατά περίπτωση. Τέλος, ο χρήστης υποβάλλει Αίτημα Επαλήθευσης–Πιστοποίησης Δαπανών, έτσι ώστε να γίνει σχετικός έλεγχος μέσω του οποίου θα τεκμηριωθεί η επίτευξη του ενεργειακού στόχου. Σε περίπτωση μη επιτρεπτής απόκλισης από τον ενεργειακό στόχο, εκδίδεται απόφαση ανάκλησης της απόφασης ένταξης (Απόφαση Απένταξης) από το Πρόγραμμα ενώ σε περίπτωση επίτευξης του ενεργειακού στόχου, εκκινεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης.

Φυσικά, όπως συμβαίνει και σε άλλα αντίστοιχα προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν συγκεκριμένα δικαιολογητικά προκειμένου να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΠΙΧΕΙΡΩ

Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτούνται:

1. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της
ιστοσελίδας www.aade.gr (πρόσφατη εκτύπωση).
2. Tροποποιήσεις του καταστατικού σύστασης της εταιρίας, εφόσον έχουν υπάρξει
/ βεβαίωση Γ.Ε.Μ.Η εάν υπάρχει.
3. Βεβαίωση περί μη περαιτέρω τροποποίησης του καταστατικού.
4. Βεβαίωση Γ.Ε.Μ.Η για εκπροσώπηση εταιρείας.
5. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και Αποδεικτικό ασφαλιστικής
ενημερότητας ή Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) φόρων και ασφαλιστικών
εισφορών.
6. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.
7. Σύμβαση εκχώρησης επιχορήγησης έναντι δανείου και βεβαίωση εκταμίευσης
αυτού, εφόσον έχει γίνει εκχώρηση.
8. Υπεύθυνη Δήλωση νομίμου εκπροσώπου με γνήσιο υπογραφής όπου δηλώνεται
ότι δεν έχει εκχωρηθεί η επιχορήγηση, εφόσον δεν έχει γίνει εκχώρηση.
9. Απόδειξη είσπραξης επιχορήγησης ή έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας
10.Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).
11.Βεβαίωση μηχανικού για την ύπαρξη υποδομών διευκόλυνσης της προσβασιμότητας των ΑμεΑ.

Επιπρόσθετα στην περίπτωση που το ποσό της επιχορήγησης είναι μεγαλύτερο από το ύψος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης (το προηγούμενο έτος της υπαγωγής) απαιτείται υποβολή Εγγυητικής Επιστολής ποσού ίσο με τη διαφορά του ποσού της
επιχορήγησης και το ύψος του κύκλου εργασιών.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΥΠΕΝ: Ανοίγει τη Δευτέρα το «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» για ξενοδοχεία και καταλύματα

Στον «αέρα» βγαίνει το Εξοικονομώ – Επιχειρώ: Τα ποσά της επιδότησης και οι επιλέξιμες παρεμβάσεις

Προ των πυλών το «Εξοικονομώ» για Τουρισμό και τριτογενή τομέα

gazzetta
gazzetta reader insider insider