Γιατί «σκανάρει» 8 ακίνητα ο ΕΦΚΑ - «Πωλητήρια» και μακροχρόνια μίσθωση για τουριστικό σκοπό

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Γιατί «σκανάρει» 8 ακίνητα ο ΕΦΚΑ - «Πωλητήρια» και μακροχρόνια μίσθωση για τουριστικό σκοπό
Για ποια 6 ακίνητα στην «καρδιά» της Αθήνας συν 2 επιπλέον σε Πειραιά, Λάρισα, συνολικές μικτής επιφάνειας άνω των 17,5 χιλ. τ.μ., κινεί διαδικασίες εκτίμησης μισθωτικής/αγοραίας αξίας. Το «Μέγαρο ΤΣΜΕΔΕ» και τα κτήρια σε Σταδίου & Αιόλου, Κολοκοτρώνη, Βουλής.

Διαδικασίες εκτίμησης μισθωτικής/αγοραίας αξίας οκτώ ακινήτων ιδιοκτησίας του κυρίως στην «καρδιά» της Αθήνας με στόχο την αξιοποίησή τους μέσω και μακροχρόνιας εκμίσθωσης ή και δια της πώλησης – εκποίησης κάποιων εξ αυτών, εκκινεί ο «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης».

Πρόκειται για ακίνητα που στεγάζουν γραφεία, υπηρεσίες, ξενοδοχεία κ.α. αλλά και οικόπεδα συνολικής επιφάνειας περίπου 17,5 χιλιάδες τετραγωνικών μέτρων τα οποία ο ασφαλιστικός φορέας επιχειρεί να αξιοποίηση είτε μέσω πώλησης είτε μέσω προσέλκυσης εκμισθωτών – επενδυτών για τουριστική χρήση.

Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν το κτίριο γραφείων «ΜΕΓΑΡΟ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.», συνολικής επιφάνειας 4.214,00τμ., επί των οδών Κολοκοτρώνη 4 & Ανθίμου Γαζή & Καρύτση, δίπλα στο κτίριο της Παλιάς Βουλής στην Αθήνα (σκοπός της μελέτης είναι η λήψη απόφασης για την αξιοποίηση του ακινήτου μέσω της μακροχρόνιας εκμίσθωσης του), το ακίνητο συνολικής επιφάνειας 3.105,00 τετραγωνικών μέτρων επί της οδού Σταδίου 58 στην Αθήνα, με σκοπό την πώλησή του ή την μακροχρόνια μίσθωση ως τουριστικό asset, ακίνητο επί της οδού Βουλής 6, Αθήνα, ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ, με σκοπό την εκποίησή του (σχεδόν 2 χιλ. τ.μ. τα δύο κτήρια) αλλά και ακίνητα ή οικόπεδα σε Πειραιά και Περιφέρεια (Λάρισα).

Ειδικότερα, ο ΕΦΚΑ καλεί ενδιαφερόμενους εκτιμητές να υποβάλλουν «τεχνική και οικονομική προσφορά και δικαιολογητικά συμμετοχής για τη, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών εκτίμησης». Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 14/12/2022.

ΑΚΙΝΗΤΟ επί της οδού ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 στην ΑΘΗΝΑ

Πρόκειται για 5όροφο κτίριο γραφείων «ΜΕΓΑΡΟ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.», συνολικής επιφάνειας 4.214,00τμ. Το κτίριο αποπερατώθηκε το έτος 1939 και κρίθηκε διατηρητέο. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις στο κτίριο που αφορούσαν επισκευή και διαρρύθμιση του υπογείου και ισογείου ορόφου. Στο εν λόγω ακίνητο στεγάζονταν οι υπηρεσίες των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. έως και τις 10.07.2015. Οι 5 όροφοι έχουν επιφάνεια (μικτή) από 408 έως 606 τ.μ. και ωφέλιμη από 367 έως 567 τ.μ.

Αντικείμενο είναι η εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης με εκτίμηση της μισθωτικής αξίας του διατηρητέου ακινήτου επί των οδών Κολοκοτρώνη 4 & Ανθίμου Γαζή & Καρύτση, δίπλα στο κτίριο της Παλιάς Βουλής στην Αθήνα. Σκοπός της μελέτης είναι η λήψη απόφασης για την αξιοποίηση του ακινήτου μέσω της μακροχρόνιας εκμίσθωσης του. Η μελέτη αξιοποίησης θα αφορά την μακροχρόνια παραχώρηση από πλευράς e-ΕΦΚΑ της διαχείρισης και εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου ακινήτου στο σύνολό του με σκοπό τη λειτουργία του ως ξενοδοχειακή μονάδα ή τουριστικό κατάλυμα μετά την εκτέλεση επενδυτικού προγράμματος ανακαίνισης του κτιρίου για τον σκοπό αυτό από τον μισθωτή -επενδυτή.

Σκοπός στην περίπτωση αυτή είναι να αποτυπωθούν τα κρίσιμα μεγέθη που απαιτούνται για την μακροχρόνια παραχώρηση του ακινήτου, ήτοι η προτεινόμενη κατάταξη του ξενοδοχείου, μηνιαίο μίσθωμα, ετήσια αναπροσαρμογή, διάρκεια εκμίσθωσης, δυνατότητα παράτασης, εκτιμώμενο κόστος επισκευών, περίοδος χάριτος από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος. Το δε προτεινόμενο μίσθωμα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις φορολογικές επιβαρύνσεις του ΕΦΚΑ, π.χ. ΕΝΦΙΑ.

ΑΚΙΝΗΤΟ επί της ΟΔΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 58 στην ΑΘΗΝΑ

Αντικείμενο: i. Εκτίμηση της αγοραίας αξίας ακινήτου, ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ επί της οδού Σταδίου 58 στην Αθήνα, με σκοπό την πώλησή του. ii. Μελέτη Αξιοποίησης με εκτίμηση της μισθωτικής αξίας του διατηρητέου ακινήτου επί της οδού Σταδίου 58. Σκοπός της μελέτης είναι η λήψη απόφασης για την αξιοποίηση του ακινήτου μέσω της μακροχρόνιας εκμίσθωσης του. Η μελέτη αξιοποίησης θα αφορά τη μακροχρόνια παραχώρηση από πλευράς ΕΦΚΑ της διαχείρισης και εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου ακινήτου στο σύνολό του με σκοπό τη λειτουργία του ως ξενοδοχειακή μονάδα ή τουριστικό κατάλυμα, μετά την εκτέλεση επενδυτικού προγράμματος ανακαίνισης του κτιρίου για τον σκοπό αυτό από τον μισθωτή - επενδυτή.

Πρόκειται για αυτοτελές τριώροφο ακίνητο, συνολικής επιφάνειας 3.105 τετραγωνικών μέτρων, με υπόγειο, ισόγεια καταστήματα, ημιώροφο, τρεις (3) άνωθεν αυτού ορόφους και δώμα. Βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στη συμβολή των οδών Σταδίου 58 και Αιόλου 103. Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Β1/10044/24893/3844/17-12-2009 Διαπιστωτική Πράξη Περιγραφής Ακινήτου του Υπουργού Εργασίας, το οικόπεδο έχει επιφάνεια 592,50 τετραγωνικών μέτρων, με προσόψεις επί της οδού Σταδίου, 27,80 τρέχοντα μέτρα και επί της οδού Αιόλου 28,70 τρέχοντα μέτρα. Η πρόσβαση στο ακίνητο είναι ιδιαίτερα εύκολη, αφού βρίσκεται σε απόσταση 50 μέτρων περίπου από το σταθμό Μετρό και Ηλεκτρικού Σιδηρόδρομου Ομονοίας, με πολλές στάσεις λεωφορείων και τρόλεϊ προς διάφορες κατευθύνσεις, να βρίσκονται σε πολύ μικρή ακτίνα από αυτό. Το ακίνητο ανήκει διοικητικά στον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, με την ανέγερση του να χρονολογείται περί τα τέλη του 19ου αιώνα. Έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο, αποτελώντας χαρακτηριστικό δείγμα του Αθηναϊκού νεοκλασικισμού του 19ου αιώνα.

Η πρόταση αξιοποίησης με εκτίμηση της μισθωτικής αξίας θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη την μακροχρόνια παραχώρηση από πλευράς ΕΦΚΑ της διαχείρισης και εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου ακινήτου με σκοπό την λειτουργία του ως ξενοδοχειακή μονάδα ή τουριστικό κατάλυμα, μετά την εκτέλεση επενδυτικού προγράμματος ανακαίνισης του κτιρίου για τον σκοπό αυτό από τον μισθωτή. Σκοπός στην περίπτωση αυτή είναι να αποτυπωθούν τα κρίσιμα μεγέθη που απαιτούνται για την μακροχρόνια παραχώρηση του ακινήτου, ήτοι προτεινόμενη κατάταξη του ξενοδοχείου, μηνιαίο μίσθωμα, ετήσια αναπροσαρμογή, διάρκεια εκμίσθωσης, δυνατότητα παράτασης, εκτιμώμενο κόστος επισκευών, περίοδος χάριτος από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος. Το δε προτεινόμενο μίσθωμα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις φορολογικές επιβαρύνσεις του ΕΦΚΑ π.χ ΕΝΦΙΑ.

ΑΚΙΝΗΤΟ επί της ΟΔΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΔΟΥΚΑ 7, ΑΘΗΝΑ

Πρόκειται για αυτοτελές τριώροφο νεοκλασικό κτίριο με ημιυπόγειο επί της οδού Νεοφύτου Δούκα αρ. 7, στη συνοικία Κολωνακίου, στην 1η Δημοτική Κοινότητα Αθηνών, του Δήμου Αθηναίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, συνολικής επιφάνειας 681 τ.μ. μικτής επιφάνειας.

Αντικείμενο: Εκτίμηση της αγοραίας αξίας του ακινήτου επί της οδού Νεοφύτου Δούκα 7,Αθήνα, ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ, με σκοπό την εκποίησή του.

ΑΚΙΝΗΤΟ επί της ΟΔΟΥ ΒΟΥΛΗΣ 6, ΑΘΗΝΑ

Αντικείμενο: Εκτίμηση της αγοραίας αξίας του ακινήτου επί της οδού Βουλής 6, Αθήνα, ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ, με σκοπό την εκποίησή του. Πρόκειται για ακίνητο, που αποτελείται από μία διώροφη οικία με τα υπ’ αυτής καταστήματα στην πρόσοψή του και από άλλη μία τριώροφη οικία, μετά των παραρτημάτων και παρακολουθημάτων της, στο βάθος του οικοπέδου. Κατά νεότερα στοιχεία, πρόκειται για δύο (2) κτίρια επί της οδού Βουλής 6, εντός του «εμπορικού τριγώνου» στο κέντρο της Αθήνας, περιοχή Συντάγματος - Παλαιάς Βουλής, στο ανατολικό τμήμα του (Ο.Τ 74/66) που περικλείεται από τις οδούς Βουλής- Καραγεώργη Σερβίας - Λέκκα (νυν Αξαρλιάν) και Κολοκοτρώνη, στο Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, επί οικοπέδου εντός σχεδίου, άρτιου και οικοδομήσιμου, εμβαδού 531,75 Μ2.

Το κτήριο Α’ έχει δύο ορόφους (ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΩΔΟΜΗΣ 720,00 τ.μ., ΥΠΟΓΕΙΟ 125,00 τ.μ.). το κτήριο Β’ (εσωτερικό κτίριο) βρίσκεται στην πίσω πλευρά του οικοπέδου (εσωτερικό), είναι αυτοτελές και αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, α’ και β’ όροφο (ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΩΔΟΜΗΣ 778,50 τ/μ/, ΥΠΟΓΕΙΟ 259,50 τ.μ.). Η πρόσβαση στο κτίριο αυτό γίνεται μέσω του διαδρόμου προσόψεως και από την οδό Λέκκα μέσω κοινόχρηστης στοάς. Το κτίριο έχει περιμετρικό τοιχίο από λιθοδομή, υποστυλώματα μεταλλικά κυκλικής διατομής και ξύλινα δάπεδα. Αμφότερα τα κτίρια από πλευράς συντήρησης είναι σε κακή κατάσταση, σήμερα δε είναι κενά και εγκαταλελειμμένα. Τα ως άνω κτίρια έχουν κριθεί διατηρητέα. Σημειώνεται ότι υπάρχει υπόλοιπο δόμησης.

ΑΚΙΝΗΤΟ επί της συμβολής επί των ΟΔΩΝ ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 2 και ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 16, ΑΘΗΝΑ

Πρόκειται για τριώροφο κτήριο γραφείων καταστημάτων, στην διασταύρωση των οδών Πραξιτέλους και Παπαρηγοπουλου στην Αθήνα, δομημένης επιφάνειας 1.152,00τ.μ, αποτελούμενο από υπόγειο επιφάνειας 258,00τμ, Ισόγειο 258,00τμ, Α΄ όροφο 258,00τμ, Β΄ όροφο 258,00τμ και Γ΄ όροφο 120,00τμ. Αντικείμενο: Μελέτη αξιοποίησης με εκτίμηση της μισθωτικής αξίας του ακινήτου επί των οδών Πραξιτέλους 16 και Παπαρηγοπούλου 2 στην Αθήνα.

Η Μελέτη Αξιοποίησης – Έκθεση εκτίμησης της μισθωτικής αξίας θα περιλαμβάνει τις κάτωθι υποενότητες. i. Εκτίμηση της μισθωτικής αξίας του ακινήτου στην υφιστάμενη κατάσταση και στην υφιστάμενη χρήση ii. Εκτίμηση του κόστους ανακαίνισης του κτηρίου με σκοπό την χρήση του ως γραφεία iii. Εκτίμηση της μισθωτικής αξίας του κτηρίου ως ανακαινισμένου με σκοπό την χρήση του ως γραφεία iv. Μελέτη αξιοποίησης για μακροχρόνια παραχώρηση από πλευράς e-ΕΦΚΑ της διαχείρισης και εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου ακινήτου με σκοπό την λειτουργία του ως ξενοδοχειακή μονάδα ή τουριστικού καταλύματος, μετά την εκτέλεση επενδυτικού προγράμματος ανακαίνισης του κτιρίου για τον σκοπό αυτό από τον μισθωτή.

ΑΚΙΝΗΤΟ επί της ΟΔΟΥ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 26 (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΗΝΙΟΧΟΣ), ΑΘΗΝΑ

Πρόκειται για δεκαώροφο κτήριο και ένα (1) κατάστημα που βρίσκεται στην Αθήνα, εντός του σχεδίου πόλεως και επί της οδού Βερανζέρου 26 και στεγάζεται το ξενοδοχείο «ΗΝΙΟΧΟΣ», επί οικοπέδου επιφανείας 621,75τ.μ και αποτελείται από: 2ο Υπόγειο 621,57 τμ, 1ο Υπόγειο 548,24 τμ, Ισόγειο 430,03 τμ, Ημιώροφο 363,28 τμ, 1ο όροφο 438,28 τμ, Τυπικούς ορόφους (2ο έως 7ο) 436,12 τμ (έκαστος), 8ο όροφο 405,00 τμ, 9ο όροφο 349,87 τμ, Δώμα 45,21 τμ. Αντικείμενο: Εκτίμηση της αγοραίας αξίας του ποσοστού ιδιοκτησίας 33,33% σε ακίνητο επί της οδού Βερανζέρου 26, Αθήνα με σκοπό την εκποίησή του.

ΑΚΙΝΗΤΟ επί της ΟΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 44, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Αντικείμενο: Εκτίμηση της αγοραίας αξίας του ακινήτου επί της οδού Κολοκοτρώνη 44,Πειραιά, ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ, με σκοπό την εκποίησή του Β. Το κτήριο βρίσκεται στον Δήμο Πειραιά (όπισθεν του Δημοτικού Θεάτρου), επί της οδού Κολοκοτρώνη 44 και έχει συνολική επιφάνεια 889,00τμ. Έχει αναγερθεί πριν το 1937 και έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο, σύμφωνα με την αριθμ.21745/16.03.1987 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 420Δ/15.05.1987). Το οικόπεδο έχει εμβαδόν 263,4τ.μ με πρόσοψη 15,80τμ επί της οδού Κολοκοτρώνη. Σημειώνεται ότι το κτήριο έχει υπόλοιπο δόμησης.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ στη συμβολή ΟΔΩΝ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ και ΗΠΕΙΡΟΥ στη ΛΑΡΙΣΑ

Πρόκειται για οικόπεδο, επιφανείας 2.062,39 τμ, εντός σχεδίου (ΟΤ 811Α), το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ασκληπιού και Ηπείρου, στο κέντρο της πόλης της Λάρισας, νοτιότερα από την Κεντρική Πλατεία και την Πλατεία Ταχυδρομείου στην οποία καταλήγει η οδός Ασκληπιού. Το οικόπεδο είναι σχεδόν οριζόντιο, χωρίς υψομετρική διαφορά, με μικρές κλίσεις της τάξης του 1%, έχει πρόσωπο επί της οδού Ηπείρου 45,23μ και επί της οδού Ασκληπιού 54,22μ, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και δεν προέρχεται από κατάτμηση μεγαλύτερης έκταση. Αντικείμενο: Εκτίμηση της αγοραίας αξίας του οικοπέδου στη συμβολή των οδών Ασκληπιού και Ηπείρου στη Λάρισα.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Ταμείο Ανάκαμψης: Προμήθεια 400 οχημάτων αντιπυρικής & αντιπλημμυρικής προστασίας, ύψους 80,6 εκατ. ευρώ

Σιδηρόδρομος - Πάτρα: «Πιάνει» λιμάνι με «κλειδωμένη» χρηματοδότηση 600 εκατ. ευρώ και σενάρια πρόσθετης υπογειοποίησης

ΤΕΡΝΑ: Καλύτερη προσφορά για κατασκευή φωτοβολταϊκής μονάδας 550MW της ΔΕΗ ΑΝ. ύψους 216 εκατ. ευρώ

gazzetta
gazzetta reader insider insider