Ελλάδα
13-10-2021 | 07:51

Στον «αέρα» η νέα διακήρυξη για τη μονάδα αποβλήτων στο Γραμματικό ύψους 114 εκατ. ευρώ

Στον «αέρα» η νέα διακήρυξη για τη μονάδα αποβλήτων στο Γραμματικό ύψους 114 εκατ. ευρώ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Στη δημοσίευση της νέας διακήρυξης του διαγωνισμού για την κατασκευή μονάδας αποβλήτων στο Γραμματικό προχώρησε ο ΕΔΣΝΑ, δηλαδή για το γνωστό project που έχει καταλήξει σίριαλ με τις συνεχείς αναβολές και παρατάσεις και απαιτούσε αλλαγές και νέα χρονικά περιθώρια. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής έχει οριστεί για τις 08/11/2021 και η αποσφράγιση για τις 09/11/2021.

Χτες, ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «ανέβασε» την διακήρυξη  της ανοικτής διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 69.515.668,88 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) πλέον δικαιωμάτων προαίρεσης και τροποποίησης ποσού 42.624.084,40 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%).

Κατά συνέπεια, η συνολική εκτιμώμενη αξία (με το δικαίωμα προαίρεσης και τροποποίησης) ανέρχεται στα 112.139.753,28 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%), με επιπλέον δικαίωμα πριμ ύψους 2.566.446,59 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%. Ειδικότερα, προβλέπεται ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) σύμφωνα με το άρθρο 149 παρ. 4 του ν. 4412/2016 αξίας 2.216.446,59 ευρώ για το κύριο κατασκευαστικό αντικείμενο και 350.000 ευρώ για το αντικείμενο των εργασιών επέκτασης ή/και πρόσθετου εξοπλισμού στην περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης.

Το θέμα είναι βέβαια αν τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα καθώς ο εν λόγω διαγωνισμός «σέρνεται» επί μεγάλο χρονικό διάστημα, έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, με την Ε.Ε. να αναμένει εξελίξεις και την αγορά να μη γνωρίζει αν τελικά οι διαδικασίες προχωρήσουν μέχρι τέλους.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, συνολικής δυναμικότητας 60.000 τόνων υπολειμματικών σύμμεικτων απορριμμάτων ανά έτος. Περιλαμβάνει δε όλες τις αναγκαίες υποδομές. Όπως αναφέρεται, επειδή είναι αναγκαία η προώθηση συστημάτων για την επεξεργασία οργανικών απόβλητων, με χωριστή συλλογή των οργανικών απόβλητων από μαζικά σημεία εστίασης ή και νοικοκυριά (οργανικά κουζίνας) καθώς και άλλων οργανικών απόβλητων (πράσινα κ.λπ.), εντός του ως άνω γηπέδου θα κατασκευαστεί και Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένου Οργανικού Κλάσματος δυναμικότητας 20.000 τόνων ετησίως.

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τις ακόλουθες μονάδες:

1. Η μονάδα επεξεργασίας των ΑΣΑ θα διαθέτει κατ’ ελάχιστο:

 • Μονάδα υποδοχής
 • Μονάδα μηχανικής επεξεργασίας
 • Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας (βιοξήρανση)
 • Μονάδα μηχανικής μετεπεξεργασίας (ραφιναρίας),
 • Μονάδα τεμαχισμού και δεματοποίησης δευτερογενούς στερεού καυσίμου.

2. Αντίστοιχα, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων θα διαθέτει κατ’ ελάχιστο:

 • Μονάδα υποδοχής
 • Μονάδα μηχανικής προεπεξεργασίας
 • Μονάδα κομποστοποίησης
 • Μονάδα ωρίμανσης
 • Μονάδα ραφιναρίας– τυποποίησης κομπόστ
 • Χώρο προσωρινής αποθήκευσης του τελικού προϊόντος.

Επίσης, η κατασκευή του έργου περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για 6 μήνες. Η Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ),και Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής θα κατασκευαστεί στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνα σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 510 στρεμμάτων. Στο ίδιο οικόπεδο βρίσκεται ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) Γραμματικού.

Η σύμβαση είναι διάρκειας 96 μηνών. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ κατά 89,66% και από ίδιους πόρους του Συνδέσμου. Το Ταμείο Συνοχής συμμετέχει με ποσοστό 85% στην χρηματοδότηση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται και η κανονική λειτουργία της υποδομής για έξι (6) έτη. Στο πλαίσιο της περιόδου κανονικής λειτουργιάς του έργου προβλέπεται Ανεξάρτητος Εξειδικευμένος Σύμβουλος Παρακολούθησης Υπηρεσιών Λειτουργιάς (ΑΕΣΠΥΛ) που διορίζεται από κοινού από τα συμβαλλόμενα μέρη, με αντικείμενο την παρακολούθηση της λειτουργίας του έργου και ειδικότερα των αποτελεσμάτων κυρίων δεικτών απόδοσης λειτουργίας του έργου (ανάκτηση ανακυκλώσιμων, εκτροπή ΒΑΑ, υπολειμματικότητα), την παρακολούθηση των τεχνικών απαιτήσεων που απορρέουν από την απόφασή ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και την παροχή τεχνικών συμβούλων σε θέματα που αφορούν στα αποτελέσματα των κυρίων δεικτών απόδοσης λειτουργίας. Οι αναλυτικότερες απαιτήσεις περιλαμβάνονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Να σημειωθεί ότι μόλις πρόσφατα, όπως είχε αναδείξει το insider, η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ αποφάσισε να μεταφερθεί εκ νέου, αυτή τη φορά για λίγες ημέρες, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον διαγωνισμό για την κατασκευή «ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ Β.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ», δηλαδή στο Γραμματικό.

Η νέα μετάθεση κρίθηκε σκόπιμη ώστε να εγκριθεί ένα ενιαίο (κωδικοποιημένο) τεύχους δημοπράτησης, το οποίο ενσωματώνει – στο μέτρο που είναι δυνατόν - τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο μεσοδιάστημα στα έγγραφα της σύμβασης αλλά και για να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Για Νοέμβριο πάνε οι εξελίξεις για τη μονάδα αποβλήτων στο Γραμματικό

«Μπαράζ» παρατάσεων στον διαγωνισμό για τη μονάδα αποβλήτων στο Γραμματικό

MUST READ

Τι «τρέχει» με τις μονάδες αποβλήτων ύψους 1 δισ. ευρώ