Επιχειρήσεις | Ελλάδα
17-09-2021 | 07:37

Τι «τρέχει» με τις μονάδες αποβλήτων ύψους 1 δισ. ευρώ

apovlita
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Θεωρητικά, εάν και εφόσον δεν προκύψει κάποια νέα ανατροπή στο χρονοδιάγραμμα, οι υποψήφιοι επενδυτές που θέλουν να δώσουν το παρών σε διαγωνισμούς συνολικού ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ στον χώρο της κατασκευής μονάδων αποβλήτων θα πρέπει να… ετοιμάζονται.

Τούτου καθώς έχει οριστεί, μετά από παρατάσεις, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής η Τετάρτη 22.09.2021, όπως και ως ημερομηνία αποσφράγισης των φακέλων υποψηφιοτήτων η 28η.09.2021, τόσο για τον διαγωνισμό με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΜΕ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ), όσο και για τον αντίστοιχο για τη «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ», επίσης με ΣΔΙΤ. Ετσι έχει αποφασίσει ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΔΣΝΑ) για τις δύο μονάδες συνολικού προϋπολογισμού άνω των 760 εκατ. ευρώ σε Φυλή και Σχιστό που προωθούνται με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου. 

Ωστόσο, αν και ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάποια νέα αναβολή επισήμως, στην αγορά «κρατούν μικρό καλάθι» και τηρούν στάση αναμονής λόγω του… παρελθόντος. Δηλαδή, λόγω των παρατάσεων και των αναβολών που έχουν προηγηθεί, των εκατέρωθεν ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλουν ενδιαφερόμενοι ισχυροί «παίκτες» του χώρου αλλά και νέα «δυνατά» σχήματα, λόγω των διευκρινήσεων που ζητούνται από του «μνηστήρες» αλλά και, όπως αναφέρουν στην αγορά, λόγω της… δυστοκίας των αρμοδίων να προχωρήσουν τους διαγωνισμούς «κόντρα» στον ανταγωνισμό που αναπτύσσεται μεταξύ των επενδυτών, το κατά πόσο τελικά θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και θα προχωρήσουν ομαλά τα projects, είναι ένα ερώτημα που κυκλοφορεί στην αγορά. Βέβαια, όλα αυτά, αν δηλαδή πάνε όλα βάσει νέου χρονοδιαγράμματος ή αν οι διαγωνισμοί καθυστερήσουν εκ νέου ή «ναυαγήσουν» με τις τρέχουσες προϋποθέσεις, είναι κάτι που θα φανεί προσεχώς.

Το πιθανότερο είναι όλα τα μεγάλα ονόματα του χώρου, όπως οι Ηλέκτωρ, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, Μεσόγειος, Intrakat, ο όμιλος Μυτιληναίου, ο όμιλος Βαρδινογιάννη που ακούγεται ότι «κοιτάζει» προς τον τομέα απορριμμάτων, η Thalis, η Arhcirodon, ίσως η ΑΒΑΞ για κάποιους διαγωνισμούς κ.α., να είναι μεταξύ αυτών που θα διεκδικήσουν τα σημαντικά αυτά, μεταξύ άλλων που προωθούνται, projects.

Να σημειωθεί βέβαια, όπως αναφέρουν στελέχη της αγοράς, ότι ακόμη και αν προχωρήσει ομαλά ο σχεδιασμός για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα της Αττικής και ολοκληρωθεί η αρχική φάση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στη συνέχεια θα ξεκινήσει ο ανταγωνιστικός διάλογος βάσει του οποίου θα καθοριστούν οι όροι για να υποβληθούν οι δεσμευτικές προσφορές. Οπότε, θα χρειαστεί εύλογο χρονικό διάστημα για να δούμε εξελίξεις στην Αττική.

Παράλληλα, για την ίδια ημέρα, την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου, έχει οριστεί η μεταφορά της ημερομηνίας υποβολής του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και για τον διαγωνισμό άνω των 200 εκατ. ευρώ για τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.) Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (από τον Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ). Για τον δε διαγωνισμό… «λάστιχο», λόγω των συνεχών αναβολών και παρατάσεων, ύψους σχεδόν 95-100 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ και μαζί με τα δικαιώματα προαίρεσης) για τη «Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής» ο ΕΔΣΝΑ έχει ορίσει ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Τετάρτη 20-10-2021 (αποσφράγιση των προσφορών την Τρίτη 26-10-2021). Να σημειωθεί ότι για το Γραμματικό ο ΕΔΣΝΑ αναμένει την απόφαση του ΣτΕ κι ενώ έχει προηγηθεί μπαράζ προδικαστικών προσφυγών κατά της προκήρυξης του έργου κ.α.

ΜΕΑ Αττικής 

Όπως αναφέρονταν στις προκηρύξεις, το αντικείμενο της προτεινόμενης Σύμπραξης αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών του έργου: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», για εκτιμώμενο χρονικό διάστημα έως 30 έτη, από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης. Εξ αυτών, η περίοδος μελετών, αδειοδοτήσεων, κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας έχει εκτιμηθεί περίπου στα δύο 3 έτη.

Η δυναμικότητα της Μονάδας έχει εκτιμηθεί σε 450.000 tn/year υπολειμματικών συμμείκτων και προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων. Η χρηματοδότηση του Έργου θα γίνει κατ’ αρχάς με ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια του Υποψηφίου. Η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει την πιθανή συμμετοχή της στη χρηματοδότηση της κατασκευαστικής αξίας του Έργου. Σε αυτή την περίπτωση η συμμετοχή του Δημοσίου στη χρηματοδότηση της κατασκευής του Έργου θα ανέλθει έως του ποσού των 90 εκ. ευρώ κατά μέγιστο μετά από ένταξη του στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά την έναρξη λειτουργίας του Έργου, θα καταβάλλει στον ιδιώτη φορέα περιοδικές πληρωμές διαθεσιμότητας, οι οποίες έχουν ενδεικτικά εκτιμηθεί σε καθαρά παρούσα αξία, ανάλογα με την επιλεγείσα τεχνική λύση και λαμβανομένης υπόψη ενδεικτικού σεναρίου συμμετοχής της Αναθέτουσας Αρχής στη χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής του Έργου σε ποσοστό 50% (ήτοι, ποσό 75 εκ. ευρώ, ως ενδεικτική χρηματοδοτική συμβολή Αναθέτουσας Αρχής), έως το ποσό των 386,2 εκ. ευρώ, προ Φ.Π.Α. Αρα, για την εν λόγω μονάδα η συνολική αξία σύμφωνα με τη διακήρυξη φτάνει τα 461 εκατ. ευρώ.

ΜΕΑ Πειραιά 

Το αντικείμενο της προτεινόμενης Σύμπραξης αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών του έργου: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ» για να καλύψει ανάγκες των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων για εκτιμώμενο χρονικό διάστημα έως είκοσι εννέα (29) έτη, από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης. Εξ αυτών, η περίοδος μελετών, αδειοδοτήσεων, κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας έχει εκτιμηθεί περίπου στα δύο (2) έτη.

Η δυναμικότητα της Μονάδας έχει εκτιμηθεί σε 250.000 tn/year υπολειμματικών συμμείκτων και προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων. Η χρηματοδότηση του Έργου θα γίνει κατ’ αρχάς με ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια του Υποψηφίου. Η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει την πιθανή συμμετοχή της στη χρηματοδότηση της κατασκευαστικής αξίας του Έργου. Σε αυτή την περίπτωση η συμμετοχή του Δημοσίου στη χρηματοδότηση της κατασκευής του Έργου θα ανέλθει έως του ποσού των 57 εκ. ευρώ κατά μέγιστο μετά από ένταξη του στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά την έναρξη λειτουργίας του Έργου, θα καταβάλλει στον ιδιώτη φορεά περιοδικές πληρωμές διαθεσιμότητας, οι οποίες έχουν ενδεικτικά εκτιμηθεί σε καθαρά παρούσα αξία, ανάλογα με την επιλεγείσα τεχνική λύση και λαμβανομένης υπόψη ενδεικτικού σεναρίου συμμετοχής της Αναθέτουσας Αρχής στη χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής του Έργου σε ποσοστό 50% (ήτοι, ποσό έως 47,5 εκ. ευρώ, ως ενδεικτική χρηματοδοτική συμβολή Αναθέτουσας Αρχής), έως το ποσό των 253,2 εκ. ευρώ, προ Φ.Π.Α. (ως πληρωμές διαθεσιμότητες).

ΜΕΑ Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της προτεινόμενης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα υλοποιήσει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.) Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η μονάδα της Θεσσαλονίκης θα είναι δυναμικότητας 300.000 τόνων και θα κατασκευαστεί κοντά στη χωματερή Μαυροράχης. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 324 μήνες (έχει οριστεί σε 27 έτη, εκ των οποίων τα δύο πρώτα αφορούν στην κατασκευαστική περίοδο).

Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης που θα επιλεχθεί θα αναλάβει τα εξής: — την μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας, — την εμπορική εκμετάλλευση των παραγόμενων προϊόντων: ανακυκλώσιμων υλικών, κομπόστ, ηλεκτρικής ή/και θερμικής ενέργειας κ.λπ.

Η αξία της σύμβασης αναλύεται σε 60 εκατ. ευρώ χρηματοδοτική συμβολή και 142,2 εκατ. ευρώ καθαρή παρούσα αξία πληρωμών διαθεσιμότητας. Οι πληρωμές διαθεσιμότητας θα είναι συνδεδεμένες με την ποσότητα των απορριμμάτων που θα διαχειρίζεται ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης καθώς και με την τήρηση των κριτηρίων διαθεσιμότητας και των προδιαγραφών λειτουργίας.

Γραμματικό

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, συνολικής δυναμικότητας 60.000 τόνων υπολειμματικών σύμμεικτων απορριμμάτων ανά έτος. Περιλαμβάνει δε όλες τις αναγκαίες υποδομές. Επειδή είναι αναγκαία η προώθηση συστημάτων για την επεξεργασία οργανικών απόβλητων, με χωριστή συλλογή των οργανικών απόβλητων από μαζικά σημεία εστίασης ή και νοικοκυριά (οργανικά κουζίνας) καθώς και άλλων οργανικών απόβλητων (πράσινα κ.λπ.), εντός του ως άνω γηπέδου θα κατασκευαστεί και Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένου Οργανικού Κλάσματος δυναμικότητας 20.000 τόνων ετησίως. Επίσης, η κατασκευή του έργου περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για 6 μήνες. Τόπος εκτέλεσης είναι η θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνα.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.