Οικονομία | Ελλάδα
01-08-2021 | 09:05

Ελλάδα 2.0: Πώς μοιράζεται η "πίτα" των επιδοτήσεων

Δήμητρα Καδδά
Μοιράσου το
Ελλάδα 2.0: Πώς μοιράζεται η "πίτα" των επιδοτήσεων - 6,6 δισ. κατασκευαστικά, από 4 δισ. σε επενδύσεις & προμήθειες
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Συνολικά, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που επικύρωσε την Παρασκευή η Βουλή και πλέον εισέρχεται σε τροχιά υλοποίησης με επόμενο στόχο να έρθει πέρα από την προκαταβολήκαι μία πρώτη «δόση» έως το τέλος του έτους, έχει αξία 30,5 δισ. ευρώ. Πέρα από τις επιχορηγήσεις από την ΕΕ, υπάρχουν και τα δάνεια αξίας 12,7 δισ. ευρώ.

Τα δάνεια

Τα δάνεια, μέσω εμπορικών τραπεζών και χρηματοπιστωτικών φορέων θα χρηματοδοτήσουν ιδιωτικές επενδύσεις σε 5 προτεραιότητες:  πράσινη μετάβαση,  ψηφιακό μετασχηματισμό, καινοτομία  και έρευνα,  εξωστρέφεια και  αύξηση μεγέθους μέσω συγχωνεύσεων και εξαγωγών. Οι χρηματοδοτήσεις για  έργα άνω των 20 εκατ ευρώ μπορούν να χρηματοδοτηθούν από Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς όπως η ΕΤΕπ και η EBRD. Η μέγιστη χρηματοδότηση θα είναι 50%, και  η συμμετοχή τραπεζών και επενδυτών τουλάχιστον 30% και 20% αντιστοίχως. Η διαχέονται από 3 πηγές:  διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κυρίως για μεγάλα έργα), εγχώριες τράπεζες και equity platform.  Προβλέπεται μακροχρόνια περίοδος αποπληρωμής (10 έως 12 έτη) καθώς και περίοδος χάριτος (έως 2 έτη). Το κόστος δανεισμού θα κυμαίνεται μεταξύ 0,2% και 0,4%.

Οι επιδοτήσεις

Οι επιδοτήσεις μέσω προσκλήσεων θα μοιρασθούν σε παρεμβάσεις για την πράσινη μετάβαση, το ψηφιακό μετασχηματισμό, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή, αλλά και για ιδιωτικές επενδύσεις και για τον μετασχηματισμό της οικονομίας.

Οι επιδοτήσεις του σχεδίου περιέχουν δημόσια έργα, ΣΔΙΤ ή ιδιωτικές επενδύσεις. Η «πίττα» της κατανομής των επιδοτήσεων έχει ως εξής:

Α. Κατασκευαστικές εργασίες. Η υλοποίηση έργων που αφορούν συγκεκριμένες υποδομές θα πραγματοποιηθεί μέσα από την χρηματοδότηση του απαιτούμενου κόστους μετά από προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού και εξεύρεση αναδόχου ή υπεργολάβου.  Δρομολογείται ακόμα η υποστήριξη έργων που θα υλοποιηθούν ως παραχώρησης ή ΣΔΙΤ. Ενδεικτικά έργα είναι τα εξής:

*Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας, 450 εκατ. ευρώ.

*Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, 427 εκατ. ευρώ.

*Αυτοκινητόδρομος κεντρικής Ελλάδας Ε-65 βόρειο τμήμα, 452 εκατ. ευρώ.

* Αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτυου με έργο ΣΔΙΤ, 130 εκατ. ευρώ.

* Παρεμβάσεις αναβάθμισης σε περιφερειακά αεροδρόμια, 107 εκατ. ευρώ.

* Προαστιακός σιδηρόδρομος στη Δυτική Αττική, 85 εκατ. ευρώ.

* Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις, 475 εκατ. ευρώ.

* Αποκατάσταση εδαφών παλαιών λιγνιτωρυχείων στη δυτική Μακεδονία, 242 εκατ. ευρώ.

* Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις, 230 εκατ. ευρώ.

* Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης, 224 εκατ. ευρώ.

* Έργα παροχής και εξοικονόμησης ποσίμου νερού, 200 εκατ. ευρώ.

* Αντιπλημμυρικά έργα, 110 εκατ. ευρώ.

Β. Προμήθειες. Ένας σημαντικός αριθμός έργων αφορούν προμήθειες ή υπηρεσίες (κυρίως ψηφιακού χαρακτήρα) που θα δρομολογηθεί μέσα από την προκήρυξη διαγωνισμών. Ενδεικτικά έργα είναι τα εξής:

* Ασύρματα δίκτυα πέμπτης γενιάς (5G) στο εθνικό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων, 130 εκατ. ευρώ.

* Υποθαλάσσια καλώδια στα ελληνικά νησιά, 89 εκατ. ευρώ.

* Ανάπτυξη δικτύου μικρό-δορυφόρων, 200 εκατ. ευρώ.

* Ψηφιοποίηση των αρχείων του κράτους, 583 εκατ. ευρώ.

* Ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης, 364 εκατ. ευρώ.

* Πολεοδομικά σχέδια σε ολόκληρη την Ελλάδα, 250 εκατ. ευρώ.

* Μεταρρύθμιση και διασφάλιση βιωσιμότητας του ειδικού λογαριασμού για τις ανανεώσιμες πήγες ενέργειας (ΕΛΑΤΕ), 202 εκατ. ευρώ.

* Ενίσχυση αντιπυρικής & αντιπλημμυρικής προστασίας (οχήματα, εξοπλισμός κ.λπ.), 115 εκατ. ευρώ. 

* Κεντρικός κόμβος διαχείρισης και ανάλυσης πολυδιάστατων δεδομένων μεγάλου όγκου (Big data), 16 εκατ. ευρώ.

* Ψηφιακός μετασχηματισμός φορολογικών & τελωνειακών αρχών, 175 εκατ. ευρώ.

Γ. Επιδοτήσεις σε επενδυτικά σχέδια. Θα διατεθούν μέσα από προσκλήσεις προς τελικούς δικαιούχους (νομικά πρόσωπα του δημοσίου τομέα όσο και του ιδιωτικού), καθώς και μέσα από προκηρύξεις για την ανάληψη συγκεκριμένων έργων ή υπηρεσιών (για τη χρηματοδότηση ενός μέρους του επενδυτικού σχεδίου που θα υποβληθεί από έναν φορέα). Ενδεικτικά έργα είναι τα εξής:

*  Εξοικονομώ κατ' οίκον, 1.253 εκατ. ευρώ.

* Εξοικονομώ επιχειρώντας, 450 εκατ. ευρώ.

* Ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 375 εκατ. ευρώ.

* Τροποποίηση του νομικού πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων – ειδικές ενισχύσεις για την προσέλκυση εμβληματικών διεθνών επενδύσεων, 175 εκατ. ευρώ.

* Μετασχηματισμός στον γεωργικό τομέα, 520 εκατ. ευρώ.

* Ενίσχυση υδατοκαλλιεργειών, 35 εκατ. ευρώ.

* Ενίσχυση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, 140 εκατ. ευρώ.

* Έξυπνη μεταποίηση, 75 εκατ. ευρώ..

* Ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων, 100 εκατ. ευρώ.

* Προώθηση ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών και αναβάθμιση του συστήματος μεταφοράς, 195 εκατ. ευρώ.

* Υποστήριξη πράσινης μεταποίησης & μεταφορών, 450 εκατ. ευρώ.

* Δημιουργία συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, 450 εκατ. ευρώ.

* Μεταρρύθμιση του συστήματος clawback & συμψηφισμός του με ερευνητικές & επενδυτικές δαπάνες, 250 εκατ. ευρώ.

Δ. Κατάρτιση και επιδόματα. Ενδεικτικά έργα είναι τα εξής:

* Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων, 1.040 εκατ. ευρώ.

* Μεταρρύθμιση και ανάπτυξη του συστήματος μαθητείας του ΟΑΕΔ, 143 εκατ. ευρώ.

* Ενίσχυση παιδικής προστασίας, 184 εκατ. ευρώ.

* Υλοποίηση εθνικού προγράμματος πρόληψης της δημοσίας υγείας «Σπύρος Δοξιάδης», 254 εκατ. ευρώ.

* Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης, 168 εκατ. ευρώ.

* Αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού, 46 εκατ. ευρώ.

* Κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων, 166 εκατ. ευρώ.

* Υποστήριξη ατόμων με αναπηρία, 104 εκατ. ευρώ.

* Μεταρρύθμιση των παθητικών πολίτικων για την αγορά εργασίας και την μετάβαση από την ανεργία στην απασχόληση, 162 εκατ. ευρώ.

* Μεταρρύθμιση των ενεργητικών πολίτικων απασχόλησης, 479 εκατ. ευρώ.

* Μεταρρύθμιση της απασχόλησης στον πολιτιστικό τομέα, 30 εκατ. ευρώ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Σκυλακάκης: Το σχέδιο Ελλάδα 2.0 είναι μια ιστορική ευκαιρία - Θα διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο για την πορεία της χώρας

Οι όροι των 2 συμβάσεων για το δάνειο και τις επιδοτήσεις των 30,5 δισ. – Στη Βουλή ως νομοσχέδιο

Έρχονται φορο-κίνητρα συγχωνεύσεων και υπέρ-αποσβέσεις 200% για πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις