Σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, την επόμενη φάση μετά τα stress tests, προχωρούν άμεσα οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, βάζοντας στοίχημα να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια προκειμένου να περιορίσουν την έκδοση των «ακριβών» CoCos και τη συμμετοχή του ΤΧΣ στο μετοχικό τους κεφάλαιο.

Τα βασικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουν οι επενδυτές που σκοπεύουν να λάβουν μέρος στις ΑΜΚ είναι τα εξής:

- Οι ΑΜΚ θα πραγματοποιηθούν μέσω βιβλίου προσφορών που θα ανοίξουν οι τράπεζες πιθανόν από την επόμενη εβδομάδα

- Αν και δεν έχουν γνωστοποιηθεί ακόμη οι τελικές λεπτομέρειες για τη διαδικασία κατάθεσης προσφορών, πιθανότατα οι ΑΧΕ και οι επενδυτές να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσω ξένου θεματοφύλακα

- Δεν θα δοθεί δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων

- Αν και απαιτείται η έκδοση και έγκριση ενημερωτικών δελτίων, λόγω της διαδικασίας του book building, θα εκδοθούν διεθνή ενημερωτικά δελτία.

- Θα γίνουν μεγάλα reverse splits –πλην Εθνικής- που θα έχουν ως αποτέλεσμα την ολιγοήμερη αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων στο Χ.Α.

Σύμφωνα με τον κανονισμό του Χ.Α., τα reverse splits πραγματοποιούνται 4 ημέρες μετά τις γενικές συνελεύσεις, ενώ η επαναδιαπραγμάτευση τους γίνεται 7 ημέρες μετά. Για παράδειγμα, αν μια γενική συνέλευση γίνει την Κυριακή 15 Νοεμβρίου (βλ. Πειραιώς), την Πέμπτη 19/11 οι μετοχές θα τεθούν εκτός διαπραγμάτευσης για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του reverse split και θα επανέλθουν στο ταμπλό την Τρίτη 24/11. Από μόνο του το reverse split δεν μεταβάλλει τη συνολική αξία των μετοχών που κατέχει ένας επενδυτής. Αν, για παράδειγμα, κάποιος έχει 10.000 μετοχές της Eurobank με τρέχουσα τιμή 0,044 ευρώ και αξία 440 ευρώ, μετά το reverse split θα έχει 100 μετοχές των 4,40 ευρώ, συνολικής αξίας 440 ευρώ.

Πότε έχουν προγραμματιστεί οι γενικές συνελεύσεις

- Η πρώτη τράπεζα που θα καλέσει τους μετόχους της να για να εγκρίνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, reverse split και έκδοση CoCos θα είναι η Alpha Bank το Σάββατο 14 Νοεμβρίου. Αν δεν συγκεντρωθεί η απαιτούμενη απαρτία, θα γίνει επαναληπτική συνέλευση την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου.

- Η επόμενη που θα ακολουθήσει θα είναι η Πειραιώς, η οποία έχει συγκαλέσει γενική συνέλευση την Κυριακή 15 Νοεμβρίου και επαναληπτική σε περίπτωση που χρειαστεί, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.

- Για τις 16 Νοεμβρίου προγραμματίζει τη δική της γενική συνέλευση η Eurobank.

- Η Εθνική δεν έχει γνωστοποιήσει ακόμη ημερομηνία σύγκλησης γενικής συνέλευσης. Οι συνολικές ανάγκες άντλησης κεφαλαίων, ωστόσο, ανέρχονται για την τράπεζα στα 1,6 δισ. ευρώ κατ’ ελάχιστον.