Νέα προγράμματα και εργαλεία ρύθμισης των «κόκκινων» δανείων επιστρατεύουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να ικανοποιήσουν τα εκατοντάδες χιλιάδες αιτήματα ρύθμισης οφειλών. 

Καθώς οι επισφάλειες «ξαναφουντώνουν» για τις τράπεζες προβλέπονται ρυθμίσεις που θα αφορούν στην αύξηση της μέγιστης διάρκειας των στεγαστικών δανείων στα 50 ή και 60 χρόνια αλλά και το «πάγωμα» ακόμη και του μισού δανείου, με σκοπό τη μείωση της δόσης. Καθώς μάλιστα τα ευρω-επιτόκια έχουν φτάσει σε ιστορικό χαμηλό, η αύξηση της διάρκειας σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος του χρήματος ρίχνουν τη μηνιαία δόση ακόμη και κάτω από το μισό. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι τράπεζες, η αύξηση των επισφαλειών έχει πάρει ξανά την ανιούσα το τελευταίο διάστημα, γεγονός που σημαίνει ότι η κατάσταση στην αγορά τείνει να εκτραχυνθεί. Έτσι σύντομα εκτιμάται ότι τα κόκκινα δάνεια συνολικά θα ξεπεράσουν τα 100 δισ. ευρώ, με το ποσοστό στα καταναλωτικά και στις πιστωτικές κάρτες να σκαρφαλώνει πάνω από το 50% και να διαμορφώνεται στο 35% με 40% για τα στεγαστικά και τα επιχειρηματικά δάνεια. 

Αν και το άμεσο κούρεμα των χρεών θα βρίσκεται - τουλάχιστον επίσημα - εκτός διαπραγμάτευσης, στο συρτάρι των τραπεζών βρίσκονται αλλαγές στους όρους και καινοτόμα προϊόντα.

Για παράδειγμα, συζητιέται πολύ έντονα και σύντομα θα τεθεί σε εφαρμογή η αύξηση της μέγιστης διάρκειας των στεγαστικών δανείων, από τα 40 χρόνια που είναι σήμερα στα 50 ή και στα 60, ώστε αντίστοιχα να μειωθεί η δόση του δανειολήπτη. Αν και στο παρελθόν είχαν πέσει στο τραπέζι ακόμη πιο «επιθετικές» προτάσεις που προέβλεπαν την αύξηση του χρονικού ορίου στα 99 έτη - στα βρετανικά πρότυπα -, αυτήν τη στιγμή η 50ετία ή η 60ετία είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Βέβαια σε αυτήν την περίπτωση, και ανάλογα με την ηλικία του δανειολήπτη, απαιτείται τριτεγγυητής, κατά κανόνα μικρότερης ηλικίας, ώστε τα χρέη να μεταφερθούν σε αυτόν. 

Παράλληλα, αντίστοιχες λύσεις αύξησης της διάρκειας σε συνδυασμό με μειωμένο επιτόκιο θα προταθούν και σε εκείνους που έχουν χρέη σε καταναλωτικά δάνεια, με το χρόνο αποπληρωμής του δανείου να φτάνει ακόμη και την 30ετία. Εντούτοις, σε αυτή την περίπτωση, προϋπόθεση θα είναι η προσημείωση κάποιου περιουσιακού στοιχείου από την πλευρά του δανειολήπτη. 

Μια άλλη εκδοχή που έχει ήδη «πέσει στο τραπέζι» των τραπεζών είναι το «πάγωμα» του 50% του δανείου. Με αυτό τον τρόπο οι τράπεζες θα δίνουν τη δυνατότητα στον δανειολήπτη να μειώσει τη δόση του στο μισό, χωρίς μάλιστα το υπόλοιπο του κεφαλαίου να εκτοκίζεται. Βέβαια, όπως αναφέρουν, το εν λόγω προϊόν προορίζεται για εκείνους που βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία να αποπληρώνουν σήμερα κανονικά το σύνολο της οφειλής τους, ακόμη και αν αυτή έχει ρυθμιστεί. 

Προϋπόθεση αποτελεί η πιστοποίηση της κατάστασής τους, αναφορικά δηλαδή με το εισόδημά τους και την περιουσία τους. Σε αυτή την περίπτωση, μέρος του κεφαλαίου δεν θα εκτοκίζεται και ουσιαστικά θα «παγώνει» για όσο διάστημα συμφωνηθεί με την τράπεζα. Το διάστημα αυτό μπορεί να ξεκινάει από τα τέσσερα και να φθάνει ακόμη και τα δέκα χρόνια, οπότε το δάνειο θα επανεξετάζεται μετά το τέλος της περιόδου. Τότε, και ανάλογα με τη συμπεριφορά του δανειολήπτη στο διάστημα αυτό θα εξετάζεται το μέλλον του δανείου, είτε αυτό αφορά νέο «πάγωμα» είτε αύξηση της διάρκειας είτε βελτίωση των όρων πληρωμής. Σε αυτή την περίπτωση, όπως αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, σημαντικά οφέλη θα έχουν οι συνεργάσιμοι δανειολήπτες, όπως αυτοί ορίζονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας που εξέδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος.