Παρατείνεται εκ νέου, από τη λήξη του αύριο 30 Σεπτεμβρίου και μέχρι τη λήξη του έτους (31.12.2020) η διάρκεια του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολούμενων σε αυτό.

Η χρηματοδότηση του Προγράμματος καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Εσωτερικών, ενώ τις διαδικασίες υλοποίησης του και τη διαχείριση των πιστώσεων έχει αναλάβει η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε).

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να μην λήξουν οι συμβάσεις των απασχολούμενων στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», πριν ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία για τη στελέχωση των ΟΤΑ α' βαθμού με μόνιμο προσωπικό, που είναι σε εξέλιξη.