Με το άνοιγμα των Δημοτικών και των παιδικών σταθμών την Δευτέρα, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να επιστρέψουν στις εργασίες τους και η άδεια ειδικού σκοπού θα αφορά πολύ λίγους πλέον.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, η χορήγησή της συνεχίζεται μόνο σε γονείς υπαλλήλους που τα τέκνα τους, με βάση το πρόγραμμα λειτουργίας της τάξης τους, δεν υποχρεούνται σε καθημερινή παρακολούθηση μαθημάτων στο σχολείο και μόνο για τις ημέρες αυτές.

Άδεια ειδικού σκοπού δηλαδή μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι γονείς, μόνο για τις ημέρες που τα παιδιά δεν μπορούν να πάνε σχολείο γιατί το τμήμα τους λειτουργεί εκ περιτροπής.

Οι δημοσίοι υπάλληλοι μπορούν να κάνουν χρήση διακεκομμένα της άδειας ειδικού σκοπού και μέχρι να κλείσουν τα σχολεία.

Υπενθυμίζεται πως η άδεια ειδικού σκοπού με πλήρεις αποδοχές ισχύει μόνο για το διάστημα που παραμένουν κλειστά τα σχολεία και προβλέπεται:

- Για κάθε 4 ημέρες άδειας, 3 θα προσμετρώνται ως ειδικού σκοπού, μία ως κανονική άδεια
- Στον ιδιωτικό τομέα το κράτος καλύπτει το 1/3 των αποδοχών
- Στον δημόσιο τομέα το κράτος καλύπτει το σύνολο των αποδοχών
- Εάν πάρει την άδεια ο ένας γονέας, δεν τη δικαιούται και ο άλλος γονιός ταυτόχρονα
- Αν ο ένας γονιός δεν εργάζεται, ο άλλος δεν δικαιούται άδεια ειδικού σκοπού.