Διευκρινίσεις σχετικά με άρθρα της πρόσφατης ΠΝΠ που αφορούν την παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας κατά το μήνα Μάιο, την οριστική ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας για τις επιχειρήσεις, καθώς και την προσαρμογή των ωραρίων εργασίας, εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα αναφέρεται:

Για την εφαρμογή της ΠΝΠ 90 /1.5.2020 και συγκεκριμένα των άρθρων 10, 11 και 13 που αναφέρονται:

α) στην παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας κατά το μήνα Μάϊο για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που επαναλειτουργούν ή συνεχίζουν να πλήττονται σημαντικά, 

β) στην οριστική ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που επαναλειτουργούν ή συνεχίζουν να πλήττονται σημαντικά  και 

γ) στην προσαρμογή των ωραρίων εργασίας με τα ωράρια λειτουργίας των επιχειρήσεων αντίστοιχα, 

ανακοινώνεται από το υπουργείο Εργασίας, ότι οι όποιες μεταβολές πραγματοποιηθούν και θα αφορούν την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων θα υποβληθούν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ  συγκεντρωτικά στο τέλος του τρέχοντος μήνα. Για τους λεπτομερείς όρους εφαρμογής θα εκδοθούν σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.