Πριν από τα Χριστούγεννα αναμένεται να εκδοθεί η προκήρυξη που θα αναδείξει τις ομάδες τοπικής δράσης (αναπτυξιακές εταιρείες) που θα αναλάβουν τα κατά τόπους Leader της περιόδου 2014-2020.

Η διαδικασία θα αφορά στη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού, που θα δώσει τη δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξίας στους συμμετέχοντες, ενώ δεν θα χρειάζεται εγγυητική επιστολή. Η διαχείριση των Leader θα περάσει στις περιφέρειες, αμέσως μετά την επιλογή των αναδόχων φορέων.

Τα συγκεκριμένα προγράμματα προσφέρουν επιχορήγηση έως και 60 % σε επιλεγμένους νομούς και περιοχές και δικαιούχοι είναι ιδιώτες (αγρότες ή μη), επιχειρήσεις (υφιστάμενες ή υπό σύσταση), μη κερδοσκοπικοί φορείς, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και εταιρείες ΟΤΑ. Οι δραστηριότητες που επιχορηγούνται είναι η δημιουργία τουριστικών υποδομών, τα εστιατόρια, αναψυκτήρια, παραδοσιακά καφενεία, οι βιοτεχνικές μονάδες παραγωγής προϊόντων (μεταλλουργία, ξυλοτεχνία κλπ),  οι βιοτεχνίες μεταποίησης/τυποποίησης γεωργικών προϊόντων, επεξεργασίας ειδών διατροφής και δασοκομικών υλών, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, τα γραφεία προώθησης αγροτικού τουρισμού κλπ.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις ταξίδεψαν στις Βρυξέλλες
 

Επιχειρήσεις από όλες τις περιφέρεις της χώρας βρέθηκαν στις Βρυξέλλες για να παρουσιάσουν το πρόγραμμα «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές», το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Leader.

Η εκδήλωση, η οποία είχε τεθεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα και την Τρίτη στο κτίριο της Επιτροπής των Περιφερειών, με τη συμμετοχή 21 αναπτυξιακών εταιρειών  και 55 δήμων από όλη τη χώρα, καθώς και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και συλλογικών φορέων. και Συλλογικοί Ιδιωτικοί Φορείς. Το Σχέδιο, που εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Leader  και αφορά την ανάδειξη της γαστρονομικής παράδοσης και των γεύσεων, που δημιουργούνται με πιστοποιημένα, εκλεκτά προϊόντα από κάθε περιοχή της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις και επαφές με εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DGAgri, Ευρωκοινοβούλιο, Επιτροπή των Περιφερειών, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Eπιτροπή, Ευρωπαϊκό Αγροτικό Δίκτυο κ.α.) με στόχο την ανάδειξη και την προώθηση των Ελληνικών εκλεκτών γεύσεων και διατροφικών προϊόντων της κάθε περιοχής σε αγροτικά Δίκτυα του εξωτερικού.