Πιστώνεται σήμερα το επίδομα εορτών Πάσχα 2020 που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό σε 1.623 δικαιούχους (επιχειρήσεις-εργοδότες).

Προηγήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου η μεγάλη καταβολή του δώρου Πάσχα σε 182.179 δικαιούχους - εργοδότες, που αντιστοιχούσε στο ποσό των 97.999.745 ευρώ και καλύφθηκε από τον κρατικό προϋπολογισμό.