Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει όσους αμείβονται με εργόσημα ή τίτλους κτήσης (πρώην απόδειξη δαπάνης) προωθεί το υπουργείο Εργασίας.

Ήδη έχει συσταθεί ομάδα εργασίας που θα αξιολογήσει και κωδικοποιήσει τις διατάξεις που αφορούν στις δύο αυτές μορφές αμοιβής περιστασιακά ή εποχικά εργαζόμενων, το πόρισμα της οποίας πρέπει να παραδοθεί το αργότερο έως το τέλος Ιανουαρίου 2020

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις προθέσεις του υπουργείου είναι ο περιορισμός του εισοδήματος που θα μπορεί κάποιος να εισπράξει ετησίως όταν αμείβεται με εργόσημο ή τίτλο κτήσης, κάτω από τις 10.000 ευρώ που ισχύει σήμερα. 

Μάλιστα για ιδιαίτερα χαμηλά ποσά (κάτω από 3.000 ευρώ) συζητείται η πρόταση κατάργησης της υποχρέωσης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

Υπενθυμίζεται πως με εργόσημο ασφαλίζονται εκτός από τους εργάτες γης άλλες 23 κατηγορίες εποχικά απασχολούμενων και στις σκέψεις του υπουργείου είναι να ενταχθούν και άλλες επαγγελματικές ομάδες σε αυτόν τον τρόπο πληρωμής.

Σήμερα στις ρυθμίσεις του εργοσήμου μπορούν να υπαχθούν και καθηγητές που παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα, αισθητικοί, παιδαγωγοί, οικιακές βοηθοί κ.α.

Το εργόσημο εκδίδεται υπό τύπο πολύπτυχης ή δίπτυχης επιταγής αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη χρηματική αξία και κατά την εξαργύρωσή του από τον εργαζόμενο στις τράπεζες ή στα ΕΛΤΑ παρακρατούνται και οι ασφαλιστικές κρατήσεις.

Ο τίτλος κτήσης αντικατέστησε σε πολλές περιπτώσεις τα μπλοκάκια, αφορά 24 κατηγορίες περιστασιακά εργαζόμενων, ενώ χρησιμοποιείται και από συνταξιούχους που δραστηριοποιούνται ευκαιριακά στην αγορά εργασίας.

Για όσους αμείβονται με τίτλους κτήσης, η υποχρέωση για ασφαλιστικές κρατήσεις ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2019 και αφορά ποσά που ετησίως δεν ξεπερνούν τα 10.000 ευρώ.