Σχεδόν το 70% των φορολογουμένων που σήμερα βραδύνονται με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης δεν θα την καταβάλουν το 2021.  

Η κατάργηση το 2021 της εισφοράς αλληλεγγύης για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, τους επαγγελματίες και τους αγρότες αναμένεται πως θα ανακουφίσει 1,6 εκατομμύριο φορολογουμένους που επιβαρύνονται σήμερα με την εν λόγω εισφορά. Αντιθέτως, 700.000 φορολογούμενοι, εργαζόμενοι στο Δημόσιο, συνταξιούχοι και εισοδηματίες δεν θα έχουν ανάλογο όφελος, καθώς για αυτούς θα ισχύσει κανονικά η εισφορά το επόμενο έτος. Οι εν λόγω φορολογούμενοι θα πληρώσουν το 2021 εισφορά αλληλεγγύης ύψους 400 εκατ. ευρώ περίπου. 

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης έως σήμερα καταβάλλεται από 2,3 εκατομμύρια φορολογούμενους και συνολικά εισπράττεται φόρος 1,163 δισ. ευρώ. Η κυβέρνηση εκτιμά πως η κατάργηση το 2021 της εισφοράς αλληλεγγύης για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, τους επαγγελματίες και τους αγρότες θα μειώσει τα έσοδα από το συγκεκριμένο φόρο κατά 800 εκατ. ευρώ. 

Σημειώνεται πως η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβαρύνει σήμερα τους φορολογουμένους που αποκτούν εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ και επιβάλλεται με συντελεστές που ξεκινούν από 2,2% και φθάνουν κλιμακωτά το 10% για τους έχοντες υψηλά εισοδήματα. 

Η εισφορά αλληλεγγύης παρακρατείται από μισθούς και συντάξεις παράλληλα με τον φόρο εισοδήματος ενώ σε ελεύθερους επαγγελματίες, εισοδηματίες και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων βεβαιώνεται με τη φορολογική δήλωση του επόμενου έτους. 

Η κατάργηση της εισφοράς για το 2021 σημαίνει πως χιλιάδες μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα  θα δουν από τον Ιανουάριο αύξηση στις μηνιαίες αποδοχές τους. 

Για παράδειγμα: 

-Μισθωτός του ιδιωτικού τομέα με ετήσιο καθαρό εισόδημα 23.100 ευρώ σήμερα καταβάλλει συνολική εισφορά αλληλεγγύης 331 ευρώ και η μηνιαία παρακράτηση εισφοράς αλληλεγγύης του διαμορφώνεται στα 23,64 ευρώ (66/14). Από την 1η Ιανουαρίου 2021 ο εν λόγω μισθωτός θα δει τον μισθό του αυξημένο κατά 23,64 ευρώ. 

Ωστόσο, δεν θα ισχύσει το ίδιο για τους μισθωτούς του δημοσίου τομέα. 

- Μισθωτός του Δημοσίου με ετήσιο καθαρό εισόδημα 19.800 ευρώ πληρώνει σήμερα εισφορά 171,60 ευρώ σε ετήσια βάση. Ωστόσο, έχει μηνιαία παρακράτηση εισφοράς αλληλεγγύης 14,30 ευρώ (171,60 /12), την οποία θα εξακολουθήσει να καταβάλει και το 2021. 

Διαβάστε επίσης: