Μεγάλο ενδιαφέρον καταγράφεται ήδη από επαγγελματικούς φορείς και φυσικά πρόσωπα για το νέο πτωχευτικό πλαίσιο το οποίο τέθηκε χθες σε διαβούλευση. Ήδη η ιστοσελίδα της διαβούλευσης έχει δεχθεί σχόλια τα οποία αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά τις επόμενες ημέρες.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο αφορά στον Κώδικα Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας, ο οποίος θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2021, παρέχει μια δεύτερη ευκαιρία σε υπερχρεωμένους σε δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες.

Δικαίωμα στην πτώχευση θα έχουν όλα τα νομικά και τα φυσικά πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι αδυνατούν να καταβάλουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις τουλάχιστον για έξι μήνες για ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς το Δημόσιο, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή τις τράπεζες ενώ θα πρέπει να ρευστοποιήσουν όλη την περιουσία τους και στη συνέχεια να τύχουν διαγραφής χρεών.

Διασφαλίζεται η προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών

Αναφορικά με την πρώτη κατοικία διασφαλίζεται η προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών με την επιδότηση των δανείων πρώτης κατοικίας, στο στάδιο της συνολικής ρύθμισης οφειλών, ώστε να διασώσουν το σπίτι τους. Παρέχεται δηλαδή ένα κίνητρο επαναφοράς στη συνέπεια κάλυψης όλων των υποχρεώσεων. Και αυτό εφόσον οι πιστωτές προβούν σε ενέργειες ρευστοποίησης της πρώτης κατοικίας.

Τότε το κράτος θα παρεμβαίνει με σκοπό να αποφευχθεί η έξωση και θα παρέχεται στήριξη μέσω της δημιουργίας ενός ιδιωτικού φορέα για την απόκτηση των ακινήτων, ο οποίος θα επιλεγεί από το κράτος, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας.

Ο εν λόγω φορέας θα αποκτά το ακίνητο που συνιστά την πρώτη κατοικία ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και θα υποχρεούται να παραχωρήσει την κατοικία προς χρήση στο ευάλωτο νοικοκυριό για δώδεκα έτη, με καταβολή μισθώματος, το οποίο θα υποστηρίζεται από το κράτος, με τη μορφή επιδόματος ενοικίου. Επίσης, θα υποχρεούται να προσφέρει στον οφειλέτη τη δυνατότητα επαναπόκτησης του ακινήτου εντός δώδεκα ετών. Για τις επιχειρήσεις το πλαίσιο εκσυγχρονίζεται, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 1023/2019.

Για τη διάσωσή τους θα χρειάζεται η συναίνεση δύο κατηγοριών πιστωτών, αυτών που έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις και των υπολοίπων πιστωτών, σε ποσοστό 50% της κάθε κατηγορίας. Η συμφωνία θα επικυρώνεται από το δικαστήριο και θα επέρχεται και αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων των ενέγγυων πιστωτών, όμως τα δικαιώματα των εργαζομένων δεν θα επηρεάζονται από τη συμφωνία εξυγίανσης και οι απαιτήσεις τους δεν θα καταλαμβάνονται από αναστολή καταδιωκτικών μέτρων.

Διαβάστε επίσης: