Υπερκαλύφθηκε με μετρητά και δεσμευτικές προσφορές το βασικό σενάριο των 584 εκατομμυρίων ευρώ της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, για το υπόλοιπο δε ποσό μέχρι την κάλυψη και του δυσμενούς σεναρίου των 748 εκ. ευρώ συνολικώς έχουν κατατεθεί στην Τράπεζα σημαντικές επιπλέον προσφορές.

Όπως αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωςη της η τράπεζα, για τον λόγο αυτόν, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ανέβαλε για την 18 Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους την καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου.

Έτσι η Attica Bank, αναφέρει η ανακοίνωση «με την στήριξη των μετόχων της, φιλοδοξεί να παραμείνει η μόνη εισηγμένη Ελληνική Τράπεζα που θα έχει ανακεφαλαιοποιηθεί αποκλειστικά με ιδιωτικά κεφάλαια από το εσωτερικό και το εξωτερικό, ώστε απερίσπαστη να συνεχίσει τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας».

Εξάλλου, και η Συνεταιριστική Τράπεζας Χανίων, σε ανακοινωσή της, σχετικα με την συγκέντρωση των απαιτούμενων κεφαλαίων, προκειμένου ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, να πληροί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, τονίζει ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχια.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων θα συνεχίσει να είναι ένας μοχλός ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας και να στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες όπως έκανε καθ' όλα τα 20 χρόνια της λειτουργίας της. Παρά την επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση, η αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου συνεχίζεται μέχρι και τις 28 Δεκεμβρίου 2015 ,προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία να συμμετάσχουν όλοι όσοι το επιθυμούν, αναφέρει η ανακοινωση.