Σε φάση αξιολόγησης του αποτελέσματος της διαδικασίας των προσφορών βρίσκεται η Atlas Merchant Capital, o μέτοχος της Praxia bank που εκκίνησε πρόσφατα διαδικασία πώλησης πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της τράπεζας.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία της πώλησης πλειοψηφικού πακέτου μετοχών στην τράπεζα πραγματοποιείται σε συνεργασία της Atlas Merchant Capital με τη UBS ως χρηματοοικονομικό σύμβουλο.

Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση μη δεσμευτικών προσφορών στο πλαίσιο της διαδικασίας είχε οριστεί για χθες Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019.

«Η Atlas Merchant Capital αξιολογεί αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα της διαδικασίας», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.