Την διαδικασία για την εισαγωγή της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών ξεκινά η EpsilonNet μετά και την έγκριση που έλαβε χθες το ενημερωτικό δελτίο για τη δημόσια προσφορά μετοχών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Η εταιρεία που ξεκίνησε την δραστηριότητα της το 1999 στους τομείς της πληροφορικής και του ψηφιακού περιεχομένου μπήκε στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου το 2008 και έκτοτε, όπως αναφέρουν τα στελέχη της, καταγράφει διψήφια ποσοστά ανάπτυξης. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2019 ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 17,98 εκατ. ευρώ, έναντι 16,23 εκατ. ευρώ το 2018, σημειώνοντας αύξηση 10,79%. Τα κέρδη προ φόρων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 3,26 εκατ. ευρώ, έναντι 2,38 εκατ. ευρώ το 2018, σημειώνοντας αύξηση 37,03%. Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανήλθαν σε 8,59 εκατ. ευρώ ενώ τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 1,41 εκατ. ευρώ από 1,04 ευρώ καταγράφοντας αύξηση 35,55%. Τέλος τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 13,51 εκατ. ευρώ. 

Να θυμίσουμε ότι όταν η εταιρεία μπήκε στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τον Φεβρουάριο του 2008, ο κύκλος εργασιών της ήταν 4,76 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους στα 831.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του 2019, το 84,79% της εταιρείας ελέγχει ο πρόεδρος του ΔΣ και διευθύνων σύμβουλος της EpsilonNet, κ. Γιάννης Μίχος.

Όσον αφορά την Δημόσια Προσφορά των μετοχών της Epsilon Net να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων θα εκδοθούν έως 2.224.560 νέες, κοινές, μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης στις 7 Ιουλίου, θα γίνει παύση διαπραγμάτευσης των Μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α., και την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα ξεκινήσει η Δημόσια Προσφορά η οποία θα λήξει την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Συντονιστής κυρίου αναδόχου και συμβούλου έκδοσης είναι η Alpha Bank, ενώ ανάδοχος είναι η «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.».

Τα κεφάλαια της ΑΜΚ σε συνδυασμό με τη ρευστότητα που παράγεται από την ίδια την εταιρεία θα χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με τα όσα άνέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Γιάννης Μίχος σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου, θα διατεθούν για την αύξηση μεριδίων αγοράς μέσα από τρεις πυλώνες:

Αρχικά την επέκταση των προϊόντων της εταιρείας σε κάθετες αγορές μέσα από συμμετοχές και συνεργασίες με εταιρείες που εξειδικεύονται σε αυτούς τους τομείς. Δεύτερον με την σύνδεση των υπαρχόντων προϊόντων και οικοσυστημάτων της με συστήματα τραπεζικών πληρωμών και εργαλεία fintech και τρίτον με την επέκταση σε αγορές τους εξωτερικού και πάλι μέσα από συνεργασίες.