Η αυξημένη κινητικότητα των επενδυτικών χαρτοφυλακίων και των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) που καταγράφηκε κατά το 2018 συνεχίζεται και τους πρώτους πέντε μήνες του 2019. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η Τράπεζα της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του πρώτου πενταμήνου του έτους, οι υλοποιημένες επενδύσεις μόνο των ΑΕΕΑΠ υπερβαίνουν τα 300 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περί τα 100 εκατ. ευρώ έχουν κατευθυνθεί στην ελληνική αγορά. Ακόμη οι ΑΕΕΑΠ έχουν ανακοινώσει και άλλες επενδύσεις ύψους 130 εκατ. ευρώ περίπου, που αναμένεται ότι θα υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα. 

Σε νέες στοχευμένες επενδύσεις σε ακίνητα προέβησαν και άλλα επενδυτικά χαρτοφυλάκια τα οποία δραστηριοποιούνται στη χώρα. Οι επενδύσεις αφορούν τόσο ξενοδοχεία ανά την Ελλάδα, όσο και γραφεία και καταστήματα υψηλών προδιαγραφών ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε διάφορες θέσεις των βορείων και νοτίων προαστίων της πρωτεύουσας.

Μάλιστα, η αυξημένη ζήτηση χώρων γραφείων και καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών σε εμπορικές θέσεις τόσο από επενδυτικά χαρτοφυλάκια όσο και απ’ άμεσους χρήστες έχει οδηγήσει πολύ υψηλά τη ζήτηση και μάλιστα σε επίπεδα που δεν μπορεί να καλύψει η προσφορά τέτοιων χώρων. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι τιμές των γραφειακών χώρων και καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών κατά το 2018 κατέγραψαν μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 7,0% και 4,3% αντίστοιχα, ενώ κατά το β’ εξάμηνο του 2018 οι ρυθμοί μεταβολής των τιμών τους ανήλθαν σε 6,4% και 5,3% αντίστοιχα, σε σχέση με το β’ εξάμηνο του 2017. 

Οι συγκεκριμένοι ιδιαίτερα υψηλοί ρυθμοί μεταβολής των τιμών για το σύνολο της χώρας διαμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό από τους ακόμα υψηλότερους ρυθμούς της Αθήνας, οι οποίοι για το σύνολο του 2018 άγγιξαν το 9,0% και 7,4% για τα γραφεία και τα καταστήματα υψηλών προδιαγραφών, αντίστοιχα.