Η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) έκανε τελικά το αποφασιστικό βήμα και προσχώρησε στο Δίκτυο Κεντρικών Τραπεζών και Εποπτικών Αρχών για το Πράσινο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα (NGFS), τη διεθνή ομάδα κεντρικών τραπεζών που επικεντρώνεται στον κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής.

Η Fed ήταν η μόνη μεγάλη παγκόσμια κεντρική τράπεζα εκτός από την Reserve Bank of India που δεν είχε ενταχθεί στο δίκτυο και η κίνηση αυτή αποτελεί ένα σαφές μήνυμα από την πλευρά της τράπεζας ότι κάνει βήματα προκειμένου να ενσωματώσει τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη στο κανονιστικό της πλαίσιο.

«Καθώς προσπαθούμε να κατανοήσουμε το πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε καλύτερα τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας με τους συναδέλφους μας στο NGFS από όλο τον κόσμο», δήλωσε ο πρόεδρος της Fed Jerome Powell.

Εδώ και χρόνια, η Fed παρέμεινε στο περιθώριο ενώ άλλες κεντρικές τράπεζες πίεζαν να χρησιμοποιήσουν την κανονιστική και ερευνητική τους επιρροή για να μετριάσουν τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων πιθανώς απότομων αλλαγών στις τιμές από καταστροφές που σχετίζονται με το.

Αλλά αυτό πλέον έχει αλλάξει. Τον περασμένο μήνα, η Fed συμπεριέλαβε την κλιματική αλλαγή για πρώτη φορά στην τακτική εκτίμησή της σχετικά με τις ευπάθειες της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Powell δήλωσε είπε ότι η εξασφάλιση της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος έναντι της κλιματικής αλλαγής ταιριάζει με τις αρχές που διέπουν την Fed.